Półkolonie z końmi
w STAJNI CHOJNÓW

dla dzieci od 6 roku życia!

Zapraszamy na niezapomnianą przygodę w okresie letnim!

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zapewniamy bezpieczeństwo i profesjonalizm,

wykwalifikowaną kadrę opiekunów i instruktorów,

dobrze wyszkolone konie i kuce, ośrodek jeździecki ze świetnym zapleczem,

domową kuchnię oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Półkolonie odbywać się będą w Stajni Chojnów.

Stajnia Chojnów to ekskluzywny ośrodek jeździecki i pensjonat dla koni położony

na skraju Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, 15 km od Wilanowa.

 

W „Stajni Chojnów” znajdziecie Państwo bardzo komfortowe warunki dla jeźdźców i koni.

 

Na terenie ośrodka znajdują się: 2 place do jazdy na świeżym powietrzu zraszane w miarę potrzeb

oraz 2 kryte ujeżdżalnie z których można korzystać w razie niepogody lub deszczu.

 

Do dyspozycji uczestników przeznaczona jest sala kominkowa w której będą prowadzone zajęcia teoretyczne oraz gry i zabawy w zależności od potrzeb uczestników i pogody.

 

Posiłki śniadanie, obiad i podwieczorek będą spożywane w restauracji ”Kuchnia przy stajni”.

20 hektarów łąk, wspaniałe lasy i tereny zielone

oraz unikalna drewniana konstrukcja całego ośrodka tworzą ze Stajni miejsce szczególne.

Każdy miłośnik koni znajdzie tu najlepsze miejsce do spędzenia wakacji.

ZAPISY: tel. 515 326 951

e-mail: redakcja@teraz-wilanow.pl

MAKSYMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 15 osób (minimalna ilość uczestników 9)

NASZE PÓŁKOLONIE:

Aktywne półkolonie w siodle z dala od tłumów i zgiełku miasta w czystym powietrzu lasów i łąk chojnowskich to propozycja, którą kierujemy do dzieci od 6 roku życia i młodzieży. Nasze półkolonie stwarzają doskonałe warunki do zdobywania umiejętności dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z końmi oraz doskonalenia posiadanych już umiejętności. Zależy nam na zapewnieniu dzieciom komfortowych warunków do nauki jazdy konnej – każdy w swoim tempie, bez pośpiechu i nacisku na natychmiastowe efekty. Równolegle z umiejętnościami jeździeckimi wyrabiamy w dzieciach postawę odpowiedzialności i obowiązkowości – zachowań, które będą przynosiły profity nie tylko w stajni.

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00 prowadzą instruktorzy sportu jeździeckiego z uprawnieniami. Istnieje możliwość lekcji w języku angielskim. Jazdy odbywają się w niedużych grupach, a dla wymagających istnieje możliwość lekcji indywidualnych. Nasze konie i kuce wspaniale współpracują z dziećmi, są bezpieczne i dobrze wyszkolone. Lokalizacja stajni pozwala nam na wycieczki konne po okolicznych lasach i łąkach.

Konie są dobierane odpowiednio do wzrostu i umiejętności uczestnika. Codziennie jeźdźcy spędzają z końmi większość dnia. W pozostałym czasie uczestnicy korzystają z warsztatów, z zajęć ogólnorozwojowych, wykładów z teorii jeździectwa i zajęć praktycznych.

Zapewniamy indywidualne ubezpieczenie dla uczestników NNW.

 

PROGRAM

● 2 treningi jeździeckie dziennie

● podstawy ujeżdżenia z elementami skoków,

● wyjazdy w teren dla zaawansowanej grupy

● podczas kursu nasi uczestnicy uczą się pielęgnacji koni oraz sprzętu jeździeckiego

● zdobywają wiedzę o koniach i jeździectwie

● w czasie wolnym organizujemy:

- gry i zabawy sportowo-integracyjne,

- ognisko / grill

 

Obowiązkowe wyposażenia jeźdźca:

● kask jeździecki

● kamizelka jeździecka z ochroną na kręgosłup

● bryczesy , leginsy lub spodnie dresowe

● buty na płaskiej podeszwie, czapsy lub kalosze

● podkolanówki

● okrycie przeciwdeszczowe

● bidon

Zarezerwuj datę!

9 turnusów do wyboru od godz. 9.00 do 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarezerwuj datę!

Opłata za turnus wynosi 1490,00 zł

Wpłata zaliczki w wysokości 500 zł, należy wpłacić bezpośrednio na konto:

Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 6596 7904 PLN

W tytule: Imię i nazwisko uczestnika oraz termin. 

 

Pełną kwotę za udział należy uiścić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W przypadku nie zebrania się grupy minimalnej lub odwołanie Półkolonii z powodu Covid-19,

wszelkie wpłaty zostaną zwrócone na konto, z którego były dokonane.

plan+loga.jpg

REGULAMIN

27.06.2022 – 26.08.2022

A. ORGANIZACJA Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW

 

1. Organizatorem  „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW” jest CAAM Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757., NIP: 5213662064

2. Regulamin „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW” obowiązuje:

2.1. wszystkich uczestników warsztatów,

2.2. rodziców i opiekunów,

2.3. instruktorów oraz opiekunów warsztatów.

3. Organizacja: Półkolonie trwają w okresie od 27 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.

4. Półkolonie odbywają się w wybranych dniach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 9:00 do 17:00.. Półkolonie odbywają się w w Stajni Chojnów mieszczący się przy ul. Solec 220, 05-532 Baniocha.

5. Uczestnikami warsztatów kulinarnych są dzieci w wieku 6 – 12 lat

6. Warunkiem uczestnictwa w „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW” jest dokonanie rejestracji poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie www.terazwilanow.com (formularz będzie aktywny od początku maja 2022 roku od godz. 10:00) uiszczenie opłaty (przelewem na konto wskazane w regulaminie) oraz przesłanie drogą mailową na adres: redakcja@teraz-wilanow.pl karty zgłoszeniowej. Nie uiszczenie opłaty oraz nie przesłanie karty zgłoszeniowej w terminie 3 dni od rejestracji równoznaczne jest z rezygnacją z warsztatów.

7. Opłata wynosi 1490 zł. Opłatę należy uiścicie w ciągu 3 dni od momentu rejestracji poprzez jedną z wybranych dróg:

7.1. Poprzez konto CAAM Sp. z o.o.: Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 6596 7904 PLN, w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu (przy tej płatności konieczne jest wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres: redakcja@teraz-wilanow.pl. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie lub nieprzesłanie potwierdzenia płatności jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w półkoloniach.

7.2 Poprzez BOOK ONLINE na stronie https://www.mamamiaconcept.com/book-online

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców .

10. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (laptopy, tablety, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

11. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora,

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW

14. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

15. Plan zajęć sporządzany jest przez organizatora.

15.1. ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.terazwilanow.com

15.2. szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.

16. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć,

17. Organizator warsztatów kulinarnych zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników warsztatów.

28. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu dozownika z płynem odkażającym przy wejściu do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

 

B. KADRA

1. Opiekun ma obowiązek:

1.1. zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników warsztatów będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników.

1.2. organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.

1.3. pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.

1.4. sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.

1.5. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom warsztatów.

1.6. poszanowania godności każdego uczestnika warsztatów

1.7. na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia

2. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

C. RODZICE

1. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW”.

2. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.

Uczestnik musi być przyprowadzany przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na półkolonie i z powrotem.

5. Są zobowiązaniu do udostępnienia organizatorowi  „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW”. numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

6. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w warsztatach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW'. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW.

 

D. UCZESTNICY:

1. Uczestnicy mają prawo do:

1.1. spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku

1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas warsztatów

1.3. wnoszenia próśb i skarg do instruktorów

1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od instruktorów

2. Uczestnicy mają obowiązek:

2.1. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia

2.2. przestrzegać regulaminu

2.3. dbać o czystość i porządek

2.4. przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować instruktorów.

2.5. zgłaszać instruktora wyjście z Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)

2.6. mieć szacunek do instruktorów, innych uczestników i samego siebie

2.7. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.

2.8. każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, bidon.

2.9. uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

2.10. samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń instruktorów oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:

2.10.1. Upomnienie przez instruktora

2.10.2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych

2.10.3. Powiadomienie rodziców o zachowaniu

2.10.4. Wykluczenie z warsztatów

 

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców.

2. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika warsztatów jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

3. Wyrażam zgodę na udział mojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW'. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/ podopieczna jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu.

4. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego syna/ córki podczas warsztatów nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organizatora, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji pn. „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW" (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Równocześnie jestem świadomy, że:

5.1. administratorem danych osobowych jest jest CAAM Sp. z o.o.;

5.2. przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji  „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW” podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne;

5.3. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

5.4. dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z organizacją półkolonii;

5.5. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

5.6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych w Teraz Wilanów, na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

7. Zgłoszenie dziecka do udziału w warsztaty oraz w szczególności wypełnienie podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu „Półkolonie z końmi w STAJNI CHOJNÓW”.

8. O sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje Organizator.