top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Ścieżka sensoryczna w Wilanowie jednym z pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok


Źródło: Tomasz Kuszłejko

Z projektami zgłoszonymi do warszawskiego budżetu obywatelskiego bywa różnie. Wiele pomysłów jest bardzo ciekawych w swoich teoretycznych założeniach, ale te przegrywają z praktycznymi przeszkodami, taki jak: niedogodne ukształtowanie terenu, zbyt wysokie koszty, niedoszacowanie rozmiarów i potrzeb inwestycji, brak sprecyzowanej grupy docelowej, czy po prostu słabo wykonany plan projektu. Nie znaczy to jednak, że nie należy szukać tych, które mają rzeczywistą szansę na uzyskanie finansowania, a więc i na realizację. Reguła ta dotyczy zarówno całej Warszawy, jak i samego Wilanowa.


Jednym z takich pozornie prostych, ale interesujących pomysłów na terenie Dzielnicy Wilanów może być ścieżka sensoryczna. Jak możemy przeczytać w opisie projektu: „Ścieżkę sensoryczną będzie tworzyć ok. 30 kasetonów o szerokości 50 cm i długości około 1 m z szyszkami różnych gatunków drzew iglastych, żwirem o urozmaiconej gramaturze, kamieniami, korą drzew, elementami okrąglaków o różnorodnym rozmiarze itp.”. Według planu ścieżka ma zostać umiejscowiona między ul. Rzodkiewki oraz ul. Orszady, a jej początek i koniec będzie zwykłą ścieżką komunikacyjną między tymi ulicami. Ponadto wzdłuż ścieżki ma zostać posadzonych około 40 nowych drzew.


Jak możemy przeczytać w opisie projektu, jedną z najważniejszych grup docelowych ścieżki będą dzieci z zaburzoną lub nieadekwatną do wieku percepcją wzrokowo-ruchową albo słuchową, które uczęszczają do lokalnych przedszkoli oraz szkół. Jak pisze autor: „Ścieżka sensoryczna nauczy dzieci czytać świat za pomocą zmysłów i w ten sposób rozwijać te zmysły. Doznania estetyczne, zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy i prowokować mózg do efektywniejszego działania – rozwijać coraz to nowe obszary mózgu. Ścieżka sensoryczna pozwoli rozwijać wyobraźnię dotykową, a ta jest potrzebna do prawidłowego poznawania świata przez dziecko”. Ścieżka ma więc pomóc rozwinąć motorykę, koordynację ruchową, zmysł równowagi czy wyobraźnię dotykową u dzieci. Dla młodzieży bez dysfunkcji ścieżka ma być po prostu ciekawym doznaniem i zabawą, a podczas spacerów będzie mógł korzystać z niej każdy mieszkaniec.


Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 65 tys. zł, jednak po pozytywnej weryfikacji wartość ścieżki ma wzrosnąć do 200 tys. zł. Cena ta uwzględnia m.in. materiały na wykonanie ścieżki sensorycznej, inwentaryzację zieleni i przygotowanie terenu, nasadzenie 40 drzew, czy postawienie tablicy informacyjnej o projekcie. Projekt jest zgłoszony do budżetu obywatelskiego na 2022 rok.


Źródło:

https://bo.um.warszawa.pl/projekt/23024?user=Tmosz%20Kusz%C5%82ejko%20Wilan%C3%B3w&fbclid=IwAR1tzCjvLC_em1Q-1-dmjiXljV1Y4jzSjIFEAvUXaW281HDIN287cbmxFMs

1-1.tif
bottom of page