top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Światełko w tunelu – ursynowski odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy bliski ukończenia

Budowa tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy jest już bardzo blisko ukończenia. Ostatnie prace mają zakończyć się jeszcze w czerwcu.


Źródło: GDDKiA
Źródło: GDDKiA

O przedłużających się terminach oddania do użytku tunelu pod Ursynowem informowaliśmy już kilkukrotnie. Teraz jednak nareszcie wszystko zdaje się zmierzać ku końcowi. Jak informuje warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w nawie południowej tunelu jest już gotowa nawierzchnia betonowa. Z kolei w nawie północnej do ułożenia zostało ok. 1800 metrów nawierzchni. Po wschodniej i zachodniej stronie tunelu do wykonania pozostały kilkusetmetrowe odcinki betonowej i bitumicznej nawierzchni. Drogowcy obecnie pracują także nad zbrojeniami i szalunkami przejść awaryjnych oraz uszczelnieniem ścian szczelinowych i oszczepów. Pod sufitem tunelu zamontowano już wszystkie oprawy oświetleniowe i wentylatory strumieniowe. Jak informuje GDDKiA, wkrótce „prowadzony będzie montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych oraz układane koryta pod instalację monitoringu i systemu alarmowego”.


Warszawski oddział GDDKiA podkreśla także, że tunel na Południowej Obwodnicy Warszawy będzie zgodny z wszelkimi dyrektywami tunelowymi Unii Europejskiej: „Tunel pod Ursynowem wyposażony będzie w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany zostanie system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana będzie widoczność w tunelu, a czujniki będą mogły wykryć i zasygnalizować pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony będzie w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych”. W tunelu znajdują się już także hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie oraz kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian powstały chodniki, które w razie potrzeby mogą być ciągami ewakuacyjnymi. Ponadto, co 250 metrów tunelu stworzono przejścia pomiędzy nawami obiektu, a o odległości od nich będą informować tablice oświetlenia awaryjnego.


Źródło: GDDKiA
Źródło: GDDKiA

Informacje z czujników i kamer zainstalowanych w obu nawach mają trafiać bezpośrednio do Centrum Zarządzania Tunelem, znajdującym się w budynku nad zachodnim portalem obiektu. „Pracownicy naszego centrum wspomagani przez system sterowania, zarządzania bezpieczeństwem i ruchem, przez 24 godziny na dobę, 7 dniu w tygodniu, będą kontrolować sytuację w tunelu i bezpieczeństwo jego użytkowników. W tym samym budynku docelowo będzie również funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, do którego będą spływać informacje z regionalnych centrów” – informuje GDDKiA.


Obecnie trwa także budowa ekranów akustycznych wokół ursynowskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy, siatki zabezpieczające zamontowano już wcześniej. Na ukończeniu są też prace związane z profilowaniem okolicznych terenów płaskich oraz nasadzaniem drzew i krzewów. Według drogowców, około 90 procent prac na ursynowskim odcinku POW zostało już wykonane. „Mając na uwadze obecne zaawansowanie, należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu br. Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu. Ostateczna data zakończenia kontraktu zostanie wskazana po rozpatrzeniu złożonych przez wykonawcę roszczeń” – podsumowuje GDDKiA.


Źródło: GDDKiA
Źródło: GDDKiA

Źródło:Comments


1-1.tif