top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

,,500+” na kolejny okres zasiłkowy

Już od 1 lutego można złożyć wniosek w sprawie świadczenia wychowawczego ,,500+” na kolejny okres zasiłkowy. Wypłata świadczeń będzie dokonywana co miesiąc w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Decyzje wydane w bieżącym okresie zasiłkowym, trwającym od 2019 roku, stracą ważność 31 maja.W celu uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres należy złożyć odpowiedni wniosek:

- od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną - za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

- od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów lub drogą pocztową na adres urzędu (ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa)

Ważne terminy

  • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. To gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych od 1 do 31 maja 2021 r. wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec br. nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 do 30 czerwca 2021 r. wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień br. nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznane i będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.


Wszystko na temat terminów związanych z ,,500+” przeczytacie na https://www.gov.pl/web/rodzina

Szczegółowe informacje znajdują się

Коментари


1-1.tif