top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Bezcenna warszawska zieleń

Warszawscy urzędnicy wyliczyli, ile „zarabiają” drzewa posadzone w stolicy, poprzez oczyszczanie powietrza i pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Według szacunków kwota ta wynosi około 170 mln zł rocznie.


Źródło: Pixabay.com
Źródło: Pixabay.com

Warszawscy urzędnicy przeprowadzili badanie wspólnie z naukowcami z SGGW. Polegało ono na szczegółowej analizie wybranych usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa na warszawskiej Woli. Jak informują autorzy, jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce. „Z tych pilotażowych badań wynika, że drzewa na warszawskiej Woli - a zbadaliśmy ich ponad 1300 - w ciągu jednego roku przyczyniają się do oczyszczenia powietrza z około 440 kg szkodliwych substancji. Dodatkowo produkują ponad 50 ton niezbędnego do życia tlenu, pochłaniają i magazynują 20 ton dwutlenku węgla z powietrza – opowiada o przeprowadzonej analizie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.


Jak możemy przeczytać na stronie urzędu m. st. Warszawy, drzewa były badane przede wszystkim pod kątem wartości najważniejszych dla zdrowia mieszkańców, a więc oczyszczania powietrza z dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów zawieszonych, a także magazynowania dwutlenku węgla i produkowania tlenu. Wartość rocznej „pracy” drzew na Woli, których jest ponad 1300, wyniosła około 25,5 tys. zł. Według wyceny, przeprowadzonej przy użyciu wskaźników biofizycznych oraz specjalistycznego oprogramowania, zespół badawczy ekspertów z SGGW oszacował, że wszystkie drzewa w stolicy „zarabiają” co najmniej 170 milionów złotych rocznie. „Uwarunkowania zieleni wysokiej w mieście są bardzo specyficzne, stąd trudno jest dokładnie wyliczyć wartość usług świadczonych przez wszystkie dziewięć milionów drzew rosnących w Warszawie” – uzupełnia Rafał Trzaskowski.


Dzięki przeprowadzonym badaniom, urzędnicy dowiedzieli się także, jak skutecznie chronić warszawską zieleń oraz w jaki sposób należy kształtować politykę zrównoważonego rozwoju stolicy. „Daje nam to niezwykle cenną wiedzę do dalszych działań w sferze polityki adaptacji do zmian klimatu i zarządzania zielenią” – dodaje Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m. st. Warszawy. Według danych, w 2020 roku w stolicy posadzono ponad 210 tysięcy drzew. Mają one, jak mówi dr Marzena Suchocka, ekspertka zespołu badawczego SGGW, pozytywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców. Dlatego powinny być podstawowym elementem planowania przestrzennego. W dużych miastach dostęp do terenów zieleni znacznie wpływa także na wartość nieruchomości. Ponadto Warszawa jako pierwsza w Polsce dołączyła do programu „Zielone Miasta” Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.


Źródło:


Comments


1-1.tif
bottom of page