top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Budżet Obywatelski Wilanów. Przeglądaj projekty na 2022r.

Przejrzyj zgłoszone projekty. Wyraź swoją opinię lub zadaj pytanie.

Ocena zgłoszonych projektów: do 31 maja 2021Urząd m.st. Warszawy

Sprawdzamy możliwość realizacji zgłoszonych projektów. Wyniki oceny ogłosimy 4 maja. Autorzy, których projekty nie zostały ocenione pozytywnie, będą mogli się odwołać. 31 maja ogłosimy ostateczne wyniki oceny i poznamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w czerwcu.Nazwa pomysłu


Tartanowa ścieżka wzdłuż ul. Przyczółkowej, pomiędzy ul. Klimczaka a ul. Branickiego Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 725,00 zł Trwa ocena

Projekt przewiduje wybudowanie około 500 m ścieżki o szer. 2 m wykonanej z tartanu na betonowej nawierzchni wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Branickiego. Tartanowa nawierzchnia jest bardziej przyjazna dla stawów niż beton.


Kosze na plastikowe nakrętki w Wilanowie Koszt realizacji projektu: 28 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada ustawienie 8 koszy na plastikowe nakrętki, które następnie będą przekazywane na cele charytatywne. Jest to również projekt wspomagający recykling oraz umożliwiający mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbycie się zbędnych nakrętek, równocześnie pomagając potrzebującym.


Całodobowy książkomat przy Bibliotece Głównej Szacunkowy koszt realizacji projektu:160 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na zakupie książkomatu, który mieściłby się przy bibliotece na ul. Kolegiackiej. Dzięki niemu, czytelnicy mogliby odebrać zamówioną przez siebie książkę całodobowo, 7 dni w tygodniu, również podczas świąt i dni wolnych od pracy. Z książkomatu skorzystają czytelnicy, którzy nie mają czasu odebrać zamówionego egzemplarza w godzinach otwarcia biblioteki.


Doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów (ul. Hlonda), na Zawadach (ul. Vogla) i w Powsinie (ul. Rosochata).


Projekt polega na oświetleniu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Przyczółkowej, na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Branickiego.


Wieże lęgowe dla jerzyków i jaskółek Szacunkowy koszt realizacji projektu: 210 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na zakupie i montażu 4 wież lęgowych dla jerzyków i jaskółek, z udziałem ornitologa, który wskaże odpowiednie miejsca najlepsze dla ich osiedlenia i bytowania.


Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerów Klimczaka-Przyczółkowa Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, rowerzystów oraz osób poruszających się UTO na ulicy Franciszka Klimczaka poprzez zamontowanie oświetlenia LED. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy, a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną 4 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść.


Zielona Dolina Szacunkowy koszt realizacji projektu: 114 000 zł Trwa ocena

Miejsce wypoczynku i integracji dla mieszkańców Wilanowa


Skatepark Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 000 zł Trwa ocena

Teren do wyczynowej jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach, hulajnogach dla młodzieży oraz wyznaczone miejsce do bezpiecznego użytkowania przez młodsze dzieci.


Tablice informacyjne dla mieszkańców Wilanowa Szacunkowy koszt realizacji projektu: 9 414 zł Trwa ocena

Postawienie tablic informacyjnych umożliwi mieszkańcom dostęp do ważnych informacji w naszej dzielnicy.


Stojaki na rowery Szacunkowy koszt realizacji projektu: 13 000 zł Trwa ocena

Postawienie stojaków na 20 rowerów przy ul. Wał Zawadowski / Zaściankowa


Oświetlenie mostka na rzece Wilanówce przy ul. Prętowej Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35 000 zł Trwa ocena

Oświetlenie odcinka szlaku spacerowego i rowerowego na ulicy Prętowej


Wiaty przystankowe na Zawadach. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada montaż wiat przystankowych przy przystankach autobusowych na Zawadach: Jara02, Zawady02.


Wiaty przystankowe na Kępie Zawadowskiej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada montaż wiat przystankowych przy przystankach autobusowych na Kępie Zawadowskiej: Bartyki02, Grabalówki02.


Droga rowerowa po wschodniej stronie Przyczółkowej, do ul. Z. Vogla (brakujący odcinek) Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na realizacji ok 200 m brakującej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Przyczółkowej od dawnego wjazdu do Urzędu Dzielnicy do ul. Z. Vogla.


Park kieszonkowy przy ul. Biedronki Szacunkowy koszt realizacji projektu: 60 000 zł Trwa ocena

Wykonanie skweru na bazie istniejącego, zaniedbanego terenu miejskiego poprzez ustawienie ławki, wykonanie przejścia przez ulicę, wykonania ścieżki do umieszczonych wewnątrz założenia skweru jednej/dwóch ławek.


Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na uzupełnieniu drzewostanu w kilku lokalizacjach w Wilanowie, na obszarze posiadającym możliwości do posadzenia nowych drzew. Przestrzeń pomiędzy miejscami do parkowania przy Orliku na ul. Worobczuka, Park Pokoleń, Zielona przystań w Powsinie (wzdłuż północnej granicy działki miejskiej). Szacuję, ze w ten sposób można posadzić dodatkowo ok 30 drzew.


Mostek przyjazny pieszym przy ul. Hlonda - uzupełnienie o brakujący chodnik Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada poszerzenie mostka w okolicy ul. Rzodkiewki/Pamiętnej o chodnik, poprzez jego rozbudowę w kierunku południowym i zachowanie ciągłości chodników dla pieszych również na tym odcinku drogi.


Równa droga rowerowa na Al. Wilanowskiej/Kosiarzy Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 000 zł Trwa ocena

Projekt przewiduje wykonanie remontu ok 200 m bieżących drogi dla rowerów przy ul. Wilanowskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Kosiarzy. Fragment ten standardem odbiega od pozostałych dróg dla rowerów, jest wykonany z kostki typu bauma, posiada nierówności.

Lokalizacja


Ścieżka zmysłów - sensoryczna Szacunkowy koszt realizacji projektu: 65 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na wykonaniu ścieżki sensorycznej. Ścieżkę sensoryczną będzie tworzyć ok. 30 kasetonów o szerokości 50 cm i długości około 1 m z szyszkami różnych gatunków drzew iglastych, żwirem o urozmaiconej gramaturze, kamieniami, korą drzew, elementami okrąglaków o różnorodnym rozmiarze itp.


Postawienie tablicy informującej o pochodzeniu, rolach, zasługach, ale także okoliczności opuszczenia Wilanowa przez społeczność olenderską.


Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0 Szacunkowy koszt realizacji projektu: 55 000 zł Trwa ocena

Wzbogacenie funkcjonującego założenia parkowego w formie sadu o ścieżki trawiaste, łąkę kwietną, dodatkowe meble drewniane (np. z palet), krzewy i roślinność izolacyjną. Teren obok orlika przy ul. Worobczuka.


Zieleniec wytchnienia przy ul. Pamiętnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35 000 zł Trwa ocena

Stworzenie miejsca odpoczynku.


Chodnik od ul. Latoszki do ul. Ruczaj wzdłuż ul. Rosochatej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 260 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada lokalizację ciągu pieszego - chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy ul. Ruczaj, po południowej stronie ul. Rosochatej na odcinku ok 200 metrów.


Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220 000 zł Trwa ocena

Zakup zbiorów bibliotecznych , w tym książek, książek mówionych, filmów, gier planszowych , literatury obcojęzycznej oraz muzyki.


WIEŻA DLA JERZYKÓW - budki dla ptaków Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20 000 zł Trwa ocena

Nie lubisz komarów ... postawmy wieżę dla jerzyków.

Ich sąsiedztwo to najszybszy sposób na pozbycie się komarów i meszek. Wieża może mieć różne kształty, najważniejsze to zamocowane na niej budki.

Okolica naszego osiedla jest idealnym miejscem dla jerzyków, gdyż w sąsiedztwie występują zbiorniki wodne, ogródki działkowe.


Projekt polega na wniesieniu w przestrzeń ul. Kieślowskiego elementów upamiętniających Jego wybitne osiągnięcia filmowe.


Zadrzewianie Zielonego Wilanowa Szacunkowy koszt realizacji projektu: 122 400 zł Trwa ocena

Posadzenie 60 drzew i 60 krzewów na Zawadach i Kępie Zawadowskiej


Czysta droga do parku w Powsinie - kosze Szacunkowy koszt realizacji projektu: 5 424 zł Trwa ocena

Ustawienie 3 koszy na śmieci wzdłuż ścieżki prowadzącej do Parku Kultury w Powsinie


Woreczki wielorazowe dla mieszkańców Wilanowa. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 90 000 zł Trwa ocena

W ramach projektu zakupione zostanie 10 000 ekologicznych, wielorazowych woreczków na warzywa i owoce. Zakupione woreczki zostaną rozdane mieszkańcom Wilanowa. Dzięki korzystaniu z wielorazowych, ekologicznych woreczków możemy jako dzielnica drastycznie ograniczyć ilość plastikowych odpadów.

Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na posadzeniu 40 drzew iglastych na terenie Miasteczka Wilanów


Edukacyjny ogród deszczowy przy SP 169. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 195 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 120 mkw terenu przy Szkole Podstawowej nr 169, tworząc ogród deszczowy, pełniący funkcję systemu retencyjnego wraz ze ścieżką sensoryczną i strefą edukacyjno-relakacyjną (tablice informacyjno-edukacyjne, elementy małej architektury, miejsce do prowadzenia zajęć).


Kosze i stacje z torebkami na psie odchody na Zawadach. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 31 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada zakup i montaż na Zawadach, w rejonach ulic Zaściankowa, Bruzdowa, Jara, Glebowa, Lercha koszy i stacji z torebkami na psie odchody. Urządzenia te pomogą w utrzymaniu czystości przestrzeni publicznej, będą pomocne mieszkańcom w sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie własnych torebek oraz umożliwią ich higieniczną utylizację.


Ławki przy ul. Bruzdowej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 16 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada postawienie 4 szt. ławek miejskich, drewnianych z oparciem przy ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Jarej.


Projekt obejmuje wykonanie brukowanej ścieżki dla pieszych na odcinku 700 m (pomiędzy istniejącą drogą odchodzącą od al. Rzeczypospolitej, początek ul. Dyniowej w okolicach ul. Zdrowej) poprzez teren będący własnością miasta Warszawy, do otwartego terenu przy ul. Rzodkiewki, skąd są już dalsze utwardzone drogi umożliwiające dalsze spacery.


WRESZCIE ZIELONY PLAC PRZY FONTANNACH HLONDA/AL.RP Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70 000 zł Trwa ocena

Zazielenienie placu przy fontannach u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Hlonda w roku 2022


ZIELONE EKRANY AKUSTYCZNE PRZY POW Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na stworzeniu naturalnych barier ochronnych z nasadzeń drzew i krzewów, które chroniłyby mieszkańców przed hałasem z Południowej Obwodnicy Warszawy, a jednocześnie pochłaniały spaliny generowane przez pojazdy poruszające się POW


Pokaż Swój Talent Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na zorganizowaniu w dzielnicy Wilanów konkursu plenerowego dla dzieci i młodzieży, podczas którego będzie można zaprezentować swój talent szerokiej publiczności.


Wiaty przystankowe Pałacowa-Przyczółkowa Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35 000 zł Trwa ocena


TĘŻNIA SOLANKOWA "ANETKA" PRZY PLAŻY WILANÓW Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 725 zł Trwa ocena

Wybudowanie tężni w sercu Wilanowa wpłynie na stworzenie mikroklimatu i poprawi stan zdrowia osób przebywających w pobliżu. Jest to szczególnie ważne po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy i wzrostu zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy. Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja długa na ok. 8 m ,szerokości 1,3 m, wysokości ok. 3,5 m .


Projekt polega na budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych na al. Rzeczpospolitej na wysokości sklepu LIDL. Umożliwi to bezpieczne oraz komfortowe przejście dla mieszkańców Wilanowa. Ponieważ najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się w dużej odległości od w/w propozycji wielu mieszkańców ryzykując bezpieczeństwem przechodzi skrótem przez 4 pasy drogi oraz pas zieleni


Zielone otuliny ogrodzeń przepompowni Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na obsadzeniu roślinami pnącymi ogrodzeń obiektów nowych przepompowni MPWiK. Inwestor zrealizował siatkowe ogrodzenia tych przepompowni w sposób odmienny od spotykanych w m.st. Warszawa. Przypominają charakterem ogrodzenia zakładów penitencjarnych. Autor projektu oraz okoliczni mieszkańcy wnioskują o ich zazielenienie, aby zmienić ich niewłaściwy charakter na bardziej przyjazny.


“RODZINA PRZYSZŁOŚCI” - bezpłatny program dla dzieci i rodziców Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 725 zł Trwa ocena

Celem tego programu jest udzielenie wsparcia psychologicznego dzieciom i ich rodzicom. Program obejmie indywidualne konsultacje, warsztaty rodzinne oraz szkolenia. To jak będzie wyglądała przyszłość Twojego dziecka, zależy od tego, co wydarzy się w jego życiu dzisiaj.


KIESZONKA NA 17 PRĘTÓW Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000 zł Trwa ocena

Przestrzeń do aktywnego odpoczynku i rekreacji w formie kieszonkowego parku, przyulicznego, w połączeniu z małą siłownią plenerową wzdłuż ul. Prętowej, w sąsiedztwie nieruchomości Prętowa 17,17E,17F na terenie o pow. ok. 600 m2. Długość parku/przestrzeni to ok. 75-79 m, czy ok. 17 prętów, wg. dawnej miary, od której pochodzi nazwa ul. Prętowej.


POCZUJ RADOŚĆ Z ŻYCIA! - bezpłatny, rozwojowy program dla zapracowanych Szacunkowy koszt realizacji projektu: 180 000 zł Trwa ocena

Celem programu jest udzielenie wsparcia psychologicznego oraz coachingowego dla dorosłych. Program to indywidualne konsultacje, warsztaty oraz szkolenia. Narzędzia min. w zakresie radzenie sobie ze stresem i komunikacją. W ramach programu będzie również realizowane doradztwo w zakresie budowania ścieżki kariery.


Haftem malowane - wilanowskie murale. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 160 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na stworzeniu murali przedstawiających jeden z symboli Wilanowa, jakim jest haft wilanowski charakterystyczny dla kultury Urzecza. Projekt zakłada jego ekspozycję w kilku miejscach dzielnicy, aby wzmocnić świadomość wyjątkowości tego symbolu wśród mieszkańców Wilanowa, ciekawość i zainteresowanie Warszawiaków i licznie odwiedzających Wilanów, turystów.


Szacunkowy koszt realizacji projektu: 97 000 zł

Trwa ocena

Celem projektu jest dofinansowanie urządzeń dla dzieci i uzupełnienie roślinności nowatorskiego Miejsca Przyjaznego Mieszkańcom Wilanowa – dla dzieci i dorosłych – mieszkańców i gości, a także rowerzystów.


1-1.tif
bottom of page