top of page

Budżet Obywatelski Wilanów. Przeglądaj projekty na 2022r.

Przejrzyj zgłoszone projekty. Wyraź swoją opinię lub zadaj pytanie.

Ocena zgłoszonych projektów: do 31 maja 2021Urząd m.st. Warszawy

Sprawdzamy możliwość realizacji zgłoszonych projektów. Wyniki oceny ogłosimy 4 maja. Autorzy, których projekty nie zostały ocenione pozytywnie, będą mogli się odwołać. 31 maja ogłosimy ostateczne wyniki oceny i poznamy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w czerwcu.Nazwa pomysłu


Tartanowa ścieżka wzdłuż ul. Przyczółkowej, pomiędzy ul. Klimczaka a ul. Branickiego Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 725,00 zł Trwa ocena

Projekt przewiduje wybudowanie około 500 m ścieżki o szer. 2 m wykonanej z tartanu na betonowej nawierzchni wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Branickiego. Tartanowa nawierzchnia jest bardziej przyjazna dla stawów niż beton.


Kosze na plastikowe nakrętki w Wilanowie Koszt realizacji projektu: 28 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada ustawienie 8 koszy na plastikowe nakrętki, które następnie będą przekazywane na cele charytatywne. Jest to również projekt wspomagający recykling oraz umożliwiający mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbycie się zbędnych nakrętek, równocześnie pomagając potrzebującym.


Całodobowy książkomat przy Bibliotece Głównej Szacunkowy koszt realizacji projektu:160 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na zakupie książkomatu, który mieściłby się przy bibliotece na ul. Kolegiackiej. Dzięki niemu, czytelnicy mogliby odebrać zamówioną przez siebie książkę całodobowo, 7 dni w tygodniu, również podczas świąt i dni wolnych od pracy. Z książkomatu skorzystają czytelnicy, którzy nie mają czasu odebrać zamówionego egzemplarza w godzinach otwarcia biblioteki.


Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie Szacunkowy koszt realizacji projektu: 195 000 zł Trwa ocena

Doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów (ul. Hlonda), na Zawadach (ul. Vogla) i w Powsinie (ul. Rosochata).


Oświetlenie ścieżki wzdłuż ul. Przyczółkowej pomiędzy ul. Klimczaka a ul. Branickiego Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 725 zł Trwa ocena

Projekt polega na oświetleniu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Przyczółkowej, na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Branickiego.


Wieże lęgowe dla jerzyków i jaskółek Szacunkowy koszt realizacji projektu: 210 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na zakupie i montażu 4 wież lęgowych dla jerzyków i jaskółek, z udziałem ornitologa, który wskaże odpowiednie miejsca najlepsze dla ich osiedlenia i bytowania.


Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerów Klimczaka-Przyczółkowa Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, rowerzystów oraz osób poruszających się UTO na ulicy Franciszka Klimczaka poprzez zamontowanie oświetlenia LED. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy, a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną 4 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść.


Zielona Dolina Szacunkowy koszt realizacji projektu: 114 000 zł Trwa ocena

Miejsce wypoczynku i integracji dla mieszkańców Wilanowa


Skatepark Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 000 zł Trwa ocena

Teren do wyczynowej jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach, hulajnogach dla młodzieży oraz wyznaczone miejsce do bezpiecznego użytkowania przez młodsze dzieci.


Tablice informacyjne dla mieszkańców Wilanowa Szacunkowy koszt realizacji projektu: 9 414 zł Trwa ocena

Postawienie tablic informacyjnych umożliwi mieszkańcom dostęp do ważnych informacji w naszej dzielnicy.


Stojaki na rowery Szacunkowy koszt realizacji projektu: 13 000 zł Trwa ocena

Postawienie stojaków na 20 rowerów przy ul. Wał Zawadowski / Zaściankowa


Oświetlenie mostka na rzece Wilanówce przy ul. Prętowej Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35 000 zł Trwa ocena

Oświetlenie odcinka szlaku spacerowego i rowerowego na ulicy Prętowej


Wiaty przystankowe na Zawadach. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada montaż wiat przystankowych przy przystankach autobusowych na Zawadach: Jara02, Zawady02.


Wiaty przystankowe na Kępie Zawadowskiej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 70 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada montaż wiat przystankowych przy przystankach autobusowych na Kępie Zawadowskiej: Bartyki02, Grabalówki02.


Droga rowerowa po wschodniej stronie Przyczółkowej, do ul. Z. Vogla (brakujący odcinek) Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na realizacji ok 200 m brakującej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Przyczółkowej od dawnego wjazdu do Urzędu Dzielnicy do ul. Z. Vogla.


Park kieszonkowy przy ul. Biedronki Szacunkowy koszt realizacji projektu: 60 000 zł Trwa ocena

Wykonanie skweru na bazie istniejącego, zaniedbanego terenu miejskiego poprzez ustawienie ławki, wykonanie przejścia przez ulicę, wykonania ścieżki do umieszczonych wewnątrz założenia skweru jednej/dwóch ławek.


Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na uzupełnieniu drzewostanu w kilku lokalizacjach w Wilanowie, na obszarze posiadającym możliwości do posadzenia nowych drzew. Przestrzeń pomiędzy miejscami do parkowania przy Orliku na ul. Worobczuka, Park Pokoleń, Zielona przystań w Powsinie (wzdłuż północnej granicy działki miejskiej). Szacuję, ze w ten sposób można posadzić dodatkowo ok 30 drzew.


Mostek przyjazny pieszym przy ul. Hlonda - uzupełnienie o brakujący chodnik Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada poszerzenie mostka w okolicy ul. Rzodkiewki/Pamiętnej o chodnik, poprzez jego rozbudowę w kierunku południowym i zachowanie ciągłości chodników dla pieszych również na tym odcinku drogi.


Równa droga rowerowa na Al. Wilanowskiej/Kosiarzy Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 000 zł Trwa ocena

Projekt przewiduje wykonanie remontu ok 200 m bieżących drogi dla rowerów przy ul. Wilanowskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Kosiarzy. Fragment ten standardem odbiega od pozostałych dróg dla rowerów, jest wykonany z kostki typu bauma, posiada nierówności.

Lokalizacja


Ścieżka zmysłów - sensoryczna Szacunkowy koszt realizacji projektu: 65 000 zł Trwa ocena

Projekt polega na wykonaniu ścieżki sensorycznej. Ścieżkę sensoryczną będzie tworzyć ok. 30 kasetonów o szerokości 50 cm i długości około 1 m z szyszkami różnych gatunków drzew iglastych, żwirem o urozmaiconej gramaturze, kamieniami, korą drzew, elementami okrąglaków o różnorodnym rozmiarze itp.


Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej Szacunkowy koszt realizacji projektu: 6 000 zł Trwa ocena

Postawienie tablicy informującej o pochodzeniu, rolach, zasługach, ale także okoliczności opuszczenia Wilanowa przez społeczność olenderską.


Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0 Szacunkowy koszt realizacji projektu: 55 000 zł Trwa ocena

Wzbogacenie funkcjonującego założenia parkowego w formie sadu o ścieżki trawiaste, łąkę kwietną, dodatkowe meble drewniane (np. z palet), krzewy i roślinność izolacyjną. Teren obok orlika przy ul. Worobczuka.


Zieleniec wytchnienia przy ul. Pamiętnej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 35 000 zł Trwa ocena

Stworzenie miejsca odpoczynku.


Chodnik od ul. Latoszki do ul. Ruczaj wzdłuż ul. Rosochatej. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 260 000 zł Trwa ocena

Projekt zakłada lokalizację ciągu pieszego - chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy ul. Ruczaj, po południowej stronie ul. Rosochatej na odcinku ok 200 metrów.


Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220 000 zł Trwa ocena

Zakup zbiorów bibliotecznych , w tym książek, książek mówionych, filmów, gier planszowych , literatury obcojęzycznej oraz muzyki.