top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Budując lepszy Wilanów - O inwestycjach, wyzwaniach i planach na przyszłość

Rozmowa z Hubertem Królakiem

– Przewodniczącym Rady Dzielnicy Wilanów m.st. WarszawyTeraz Wilanów: Witam Pana Huberta Królaka, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów. Dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę z nami. Jak ocenia Pan swoją piątą kadencję jako radny Wilanowa?

Hubert Królak: Dziękuję za zaproszenie. Moją kadencję oceniam bardzo pozytywnie. Udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji dla mieszkańców Wilanowa, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i kultury, edukacji, sportu i ochrony środowiska. Jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy.


TW: Jakie były Pana zdaniem najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich lat w zakresie rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy? Proszę wymienić kilka najważniejszych inwestycji, które udało się zakończyć lub rozpocząć w trakcie Pana kadencji.

HK: Z pewnością jedną z największych i najważniejszych inwestycji była budowa Szkoły Podstawowej nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Osi Królewskiej. Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2017 roku, a we wrześniu 2020 r. szkoła przywitała już uczniów. Budynek szkoły ma dwa piętra, w jego centralnej części zbudowano duże i zielone patio. Tuż obok mieści się wielofunkcyjna hala sportowa. Architekci wykorzystali każdą dostępną powierzchnię. Przykładem jest parking, który zbudowany został pod zewnętrznym boiskiem. Architektura budynku jest prosta i minimalistyczna. Śmiało można powiedzieć, że szkoła ta jest wzorem dla innych placówek edukacyjnych w Polsce. Zdobyła zresztą kilka nagród w konkursach architektonicznych, gdzie doceniono przyjęte rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, również w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja i rozbudowa szkół i przedszkoli na terenie Wilanowa jest dla mnie sprawą bardzo istotną, cały czas wzrasta zapotrzebowanie na opiekę i edukację młodych mieszkańców. Zapewnienie dzieciom i młodzie-ży odpowiednich warunków nauczania i nowoczesnego zaplecza sportowego

i dydaktycznego to inwestycja w przyszłość. Warto dodać, że obecnie kończymy też budowę lokalnego skateparku obok SP 400.Kolejną inwestycją bardzo istotną z punktu widzenia mieszkańców Wilanowa jest przebudowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Branickiego i ul. Vogla. Nowy odcinek ulicy Branickiego został otwarty dla ruchu i jest mocno uczęszczany. Uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej z ul. Vogla i ul. Branickiego. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę sygnlizacji na skrzyżowaniu ul. Branickiego z ul. Sarmacką. Na wiosnę skrzyżowanie zostanie przebudowane, a wraz z uruchomieniem sygnalizacji zostaną z tego skrzyżowania usunięte żółte zapory. Cała ul. Branickiego stanowił spójny ciąg komunikacyjny z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, ważny w komunikacji po Wilanowie, ale również łączący naszą dzielnicę z Ursynowem.

Jesteśmy też w trakcie projektowania poszerzenia chodnika na ul. Vogla od ul. Przyczółkowej do ul. Europejskiej.W przyszłym roku powstanie tam wygodny ciąg pieszo-rowerowy. Projektujemy również odwodnienie skrzyżowania ul. Vogla z ul. Europejską.

Jedną z wielu dobrych decyzji podjętych w tej kadencji była decyzja o budowie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej. Na boiskach została położona nowa nawierzchnia, zamontowano elementy małej architektury, wyposażenie sportowe, lampy oświetleniowe oraz kamery monitoringu. Wokół boisk zamontowano piłkochwyty i ogrodzenie, pojawiła się nowa zieleń i drzewa. Użytkownicy mają do dyspozycji: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki i badmintona, a w sezonie zimowym nowe lodowisko. Z roku na rok zwiększane są nakłady finansowe na sport i kulturę fizyczną w celu zapewnienia nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej dla naszych mieszkańców.


Realizujemy też mniejsze inwestycje, bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. To przede wszystkim wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe na terenie Wilanowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych, jak choćby to przy ul. Hlonda, obok osiedla Ostoja Wilanów.TW: A jeśli chodzi o inwestycje w przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców to czym, oprócz budowy zespołu boisk, dzielnica może się pochwalić?

HK: Poza wspomnianą budową infrastruktury sportowej przy ul. Gubinowskiej, trwa budowa parku na Osi Królewskiej. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, zielonego terenu. Nowy park będzie atrakcyjnym miejscem do spotkań, relaksu i rekreacji. Do dyspozycji użytkowników będzie siedem przestrzeni z elementami małej architektury: dwa place dla młodzieży, plac seniorów z ogrodem różanym, plac „samotnia”, plac gier, duży plac spotkań sąsiedzkich oraz plac co-workingowy.


TW: Czy w jakimś temacie czuje Pan zawód, niedosyt? Z czego Pan jest niezadowolony?

HK: Chciałbym krótko nawiązać do budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Jest to z pewnością bardzo ważna i duża inwestycja, która poprawi komunikację Wilanowa z centrum Warszawy i innymi dzielnicami. Niemniej jednak dochodzą do mnie głosy mieszkańców, którzy mają zastrzeżenia i wyrażają swoje niezadowolenie z tempa prac. Ja również mam swoje spostrzeżenia i uwagi co do tej inwestycji. Oczywiście Rada Dzielnicy Wilanów, ale także ja jako przewodniczący Rady, podejmowaliśmy szereg działań w celu rozwiązania problemów i obaw zgłaszanych przez mieszkańców. Wszyscy chcielibyśmy, aby budowa zakończyła się jak najszybciej. Liczę na przyspieszenie prac przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa, aby mieszkańcy dzielnicy mogli sprawnie poruszać się po mieście, a utrudnienia związane z budową zostały znacząco ograniczone. Mam nadzieję, że wraz z postępem prac na budowie, utrudnienia dla mieszkańców będą coraz mniej odczuwalne, a tramwajem pojedziemy w III kwartale br.

TW: Jakie są Pana plany na przyszłość? Czy zamierza Pan ubiegać się o kolejną kadencję jako radny Wilanowa?

HK: Tak, zamierzam kandydować ponownie w wyborach samorządowych. Wilanów to moje miejsce na ziemi i uważam, że mam jeszcze wiele do zrobienia dla naszej dzielnicy i jej mieszkańców. Chciałbym kontynuować realizację rozpoczętych inwestycji, a także zaplanować nowe, które będą odpowiadać na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. Chciałbym też utrzymać dobrą współpracę z innymi radnymi, zarządem dzielnicy, urzędem miasta i innymi instytucjami. Jestem przekonany, że tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu i dialogowi możemy tworzyć lepszy Wilanów.


TW: Co chciałby Pan coś przekazać mieszkańcom dzielnicy na zakończenie kadencji?

HK: Wilanów jest wyjątkowy pod każdym względem. Możemy pochwalić się bogatą ofertą kulturalną, sportową, rekreacyjną czy edukacyjną. Atrakcji w naszej dzielnicy nie brakuje i każdy mieszkaniec ma możliwość znalezienia czegoś odpowiedniego dla siebie. Wraz z zakończeniem mojej kadencji jako przewodniczący rady dzielnicy, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zaufanie i wsparcie, jakim obdarzyliście mnie Państwo w ciągu ostatnich lat. To piękne i niezwykłe doświadczenie działać i pracować na rzecz naszych mieszkańców i ich potrzeb. Wspólnie osiągnęliśmy wiele, mimo wyzwań i trudności. Dzięki Waszej aktywności i zaangażowaniu udało nam się zrealizować wiele projektów, które miały istotny wpływ na poprawę jakości życia w naszej dzielnicy. Chociaż czasami mieliśmy różne zdania czy priorytety, zawsze starałem się słuchać Waszych głosów i podejmować decyzje

w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, sugestie i uwagi, które pomogły nam lepiej zrozumieć potrzeby naszej społeczności. Wierzę, że nasza dzielnica ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Każdy z nas ma możliwość wpływania na miejsce, w którym mieszka. Bądźcie aktywni i angażujcie się. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.


TW: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji Pana planów.

HK: Dziękuję, do zobaczenia w Wilanowie.

Comments


1-1.tif