top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Co tym razem przyniesie nam budżet obywatelski?

Stołeczny ratusz ogłosił wyniki oceny zgłoszonych projektów w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Spośród pozytywnie ocenionych pomysłów 28 dotyczy Wilanowa. Liczba ta może się jednak jeszcze zmienić, bo rozpatrzeniu odwołań. Projekty będą realizowane w 2023 r.


Źródło: Facebook Dzielnica Wilanów

Władze Warszawy poinformowały, że zakończyły sprawdzianie możliwości realizacji projektów, które mieszkańcy stolicy zgłosili w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego. Spośród 1943 przesłanych propozycji, urzędnicy dopuścili 1275 do głosowania – 129 ogólnomiejskich i 1146 dzielnicowych.


"Bardzo się cieszę, że podobnie jak w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego, większość z nich (zgłoszonych projektów - red.) została oceniona pozytywnie. Mieszkańcy i mieszkanki pokazali kolejny raz, że nie tylko wiedzą, czego potrzebują w naszym mieście, ale też mają pomysł, jak to wprowadzić w życie" - mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim ratuszu.


Wszystkie zgłoszone projekty musiały spełnić określone kryteria formalne. Jeśli tak się stało, to trafiały do oceny merytorycznej. Oceniano m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wskazaną lokalizację projektu, a także czas i szacunkowy koszt realizacji projektu.


"Jeżeli w trakcie weryfikacji okazało się, że projekt wymaga zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie, pracownicy urzędu kontaktowali się z ich autorami – przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia" - tłumaczy stołeczny ratusz. Projektodawcy mieli sześć dni, aby odnieść się do złożonych propozycji, inaczej projekt został oceniany negatywnie.


Wśród 1146 ocenionych pozytywnie projektów dzielnicowych znalazło się 28, które dotyczą Wilanowa (nie licząc projektów ogólnomiejskich). Liczba ta może się jednak jeszcze zmienić, bowiem wszystkim autorom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Odwołania te będą rozpatrywane do 31 maja. Tego dnia poznamy więc ostateczne wyniki oceny, a zarazem listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach 9. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego.


Głosowanie na projekty będzie możliwe od 15 do 30 czerwca. Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Głos można oddać internetowo lub osobiście. Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Będą one realizowane w 2023 roku.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/gora-dobrych-projektow-obywatelskich

Comments


1-1.tif
bottom of page