top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Francuska szkoła dla dzieci: czym się różni francuski system szkolnictwa od polskiego?

Zaktualizowano: 3 mar 2021

Polskie rodziny, które nie mieszkały nigdy we Francji, mogą być zaskoczone funkcjonowaniem francuskiego systemu szkolnictwa tym bardziej że program nauczania we francuskich szkołach różni się pod wieloma względami od polskiego. Liceum Francuskie w Warszawie jest jedyną akredytowaną szkołą w Polsce, która realizuje francuski program nauczania na czterech poziomach: od przedszkola poprzez szkołę podstawową i gimnazjum aż do liceum. Z tego artykułu dowiecie się co charakteryzuje i jakie są atuty francuskiego systemu nauczania dla waszego dziecka.


Etapy edukacyjne francuskiego systemu szkolnictwa

Podobnie jak polski, francuski system szkolny jest podzielony na 2 poziomy: nauczanie początkowe i podstawowe oraz ponadpodstawowe.


Do francuskiego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2 lat (w Polsce od 3 lat). Już na etapie przedszkolnym (od 2 do 5 lat), program jest tak dostosowany do najmłodszych, żeby sprzyjał ich rozwojowi poznawczemu i twórczemu poprzez nauczanie interdyscyplinarne oraz liczne zajęcia zabawowe, artystyczne, sportowe, językowe i naukowe. Francuska szkoła podstawowa, w przeciwieństwie do polskiej, trwa tylko 5 lat (od 6 do 11 roku życia), a jej najważniejszym zadaniem jest przekazanie podstawowej wiedzy i wspieranie uczniów w kształtowaniu ich dojrzałości i samodzielności oraz przygotowanie ich do nauki w gimnazjum. Zajęcia są zróżnicowane i umożliwiają dziecku rozwijanie jego wrażliwości i inteligencji, ale także zdolności manualnych, fizycznych czy artystycznych.


Przez 4 lata gimnazjum (od 11 do 14 lat), dziecko utrwala i pogłębia swoją wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych, języków obcych, historii i geografii, sportu oraz sztuki. Koniec nauki zwieńcza uzyskanie świadectwa ukończenia I stopnia szkoły średniej - Diplôme National du Brevet (DNB). W Liceum (15-17 lat) oprócz ogólnych przedmiotów uczeń wybiera trzy dodatkowe dyscypliny, w których będzie się specjalizował, żeby lepiej przygotować się do studiów wyższych lub do kariery zawodowej. Trzyletnią naukę w liceum kończy przystąpienie do francuskiej matury, która jest dyplomem uznawanym w Europie i na całym świecie.


Programy i metody nauczania w szkole francuskiej

Francuski program kładzie nacisk na naukę języków oraz umiejętność uczenia się i poszukiwania informacji już od najmłodszych lat. Celem nauczycieli jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także rozbudzenie ciekawości, kreatywności i krytycznego myślenia uczniów w każdym nauczanym przedmiocie. Dodatkowo francuski system jest oparty na wartościach humanistycznych i laickich: otwartość na świat w całej jego różnorodności, kształtowanie czynnej postawy obywatelskiej, tolerancja polityczna, religijna i ideologiczna. Ponadto, począwszy od nauczania początkowego, integralną część programu stanowi edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Przez cały okres nauki uczniowie mają do dyspozycji szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych i uczestniczą w wielu wycieczkach i wyjazdach szkolnych, co jest istotnym elementem w poznawaniu i rozumieniu świata. W Liceum uczeń korzysta także z indywidualnego wsparcia przy wyborze kierunku studiów.


Plan dnia ucznia

W szkole francuskiej plan zajęć jest zazwyczaj dłuższy niż w szkole polskiej i rozpoczyna się o godz. 8.00 (przedszkole i szkoła podstawowa) lub 8.30 (gimnazjum i liceum). W ciągu dnia są dwie 15-minutowe przerwy, aby dzieci miały czas na zabawę i odpoczynek, natomiast w środku dnia korzystają z godzinnej przerwy przeznaczonej na obiad i zabawę.

Lekcje w szkole podstawowej trwają do godz.15.00 aby dzieci mogły potem skorzystać z zajęć pozalekcyjnych a w gimnazjum i liceum do godz. 18.00. W porównaniu do polskiego systemu edukacji dzieci mają mniej pracy domowej ponieważ na lekcjach nacisk jest kładziony nie tylko na aspekt teoretyczny wiedzy, ale też na praktyczny. W związku z tym uczniowie wykonują dużo ćwiczeń i testów ze swoimi nauczycielami w klasie.


Szkoły francuskie w Polsce

Chociaż w Polsce jest wiele szkół oferujących nauczanie w języku francuskim, ale tylko jedna jest akredytowana przez francuskie Ministerstwo Edukacji i oferuje francuski program nauczania dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat - to Liceum Francuskie w Warszawie. Ta międzynarodowa placówka założona w 1919 roku jest zagraniczną szkołą z najdłuższą tradycją nauczania w Polsce.


Wbrew powszechnemu przekonaniu, w szkole uczą się nie tylko Francuzi, ale ponad 760 uczniów z 45 różnych krajów (Polacy stanowią 35% wszystkich uczniów). Dzieci, które nie znają dobrze języka francuskiego, już od 2 roku nauki w przedszkolu mogą skorzystać z intensywnych kursów francuskiego w ramach programu wsparcia w przystosowaniu się do francuskiego systemu nauczania.


Uwaga: Liceum Francuskie w Warszawie organizuje Dzień Otwarty Online w sobotę 20 marca, na którym rodzice na pewno znajdą odpowiedzi na swoje pytania. W programie są też rozmowy i spotkania z nauczycielami. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: https://lfv.pl/event/dzien-otwarty-online-liceum-francuskiego/Kontakt:

Liceum Francuskie w Warszawie

info@lfv.pl

Comments


1-1.tif
bottom of page