top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Jak ma wyglądać zielona Warszawa?


Źródło: UM Warszawa

Prace nad Zieloną Wizją Warszawy rozpoczęły się w grudniu 2020 r. Dokument ten ma przybliżyć stolicę do osiągnięcia zakładanego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej w 2050 r. Zaplanowane w nich działania stanowią kierunek rozwoju na najbliższe lata.


Do tej pory wypracowano zestaw działaniach dla Warszawy: krótko-,średnio- i długoterminowych. W sumie zaproponowano 27 inicjatyw w 5 sektorach: infrastruktura energetyczna, budynki, planowanie przestrzenne i błękitno-zielona infrastruktura, transport oraz odpady.


Teraz przyszła pora na konsultacje społeczne dotyczące Zielonej Wizji Warszawy. Mieszkańcy stolicy do końca października mogą przekazywać swoje uwagi do projektu. Można tego dokonać online lub za pomocą papierowego formularza, dostępnego w budynki Widok Towers przy Al. Jerozolimskich 44. Zachęcamy do aktywnego udziału i śledzenia rozwoju dalszych prac dotyczących Zielonej Wizji Warszawy.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/zielona-wizja-warszawy-czas-na-konsultacje

Comments


1-1.tif