top of page

Jesteś właścicielem nieruchomości w Warszawie – do 10 maja masz obowiązek złożyć nową deklarację

Zaktualizowano: 27 kwi 2021

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci w Warszawie, która obowiązuje od kwietnia 2021 roku, właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.


Źródło: Dzielnica Wilanów
Źródło: Dzielnica Wilanów

Od 1 kwietnia obecnego roku opłaty za gospodarowanie odpadami w Warszawie są zależne od ilości zużytej wody. Metoda ta ma dawać mieszkańcom wpływ na wysokość opłaty, poprzez odpowiedzialne gospodarowanie wodą. Zmiana jest spowodowana także faktem, że wprowadzone przez rząd przepisy nie zezwalają na uzależnienie opłaty za odpady od ilości produkowanych śmieci (więcej pisaliśmy o tym tutaj: https://www.terazwilanow.com/post/warszawiacy-zap%C5%82ac%C4%85-za-odpady-wed%C5%82ug-ilo%C5%9Bci-zu%C5%BCytej-wody).


Dlatego w związku z powyższymi zmianami, właściciele nieruchomości w Warszawie mają obowiązek złożyć nową deklarację. Wymóg ten dotyczy osób fizycznych w przypadku domów jednorodzinnych oraz osób sprawujących zarząd nad nieruchomością wspólną, a więc zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Co ważne, właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji osobiście.


Nową deklarację należy złożyć do 10 maja 2021 roku. Można tego dokonać poprzez elektroniczny kreator deklaracji (https://deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/), który ułatwia wypełnienie formularza. Możliwe jest także przesłanie deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy przy pomocy platformy ePUAP2. Innym sposobem jest wysłanie formularza drogą pocztową do urzędu Dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części. Deklarację można złożyć także w wersji papierowej w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich urzędów dzielnic lub przesłać do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy.


Opłata będzie naliczana na podstawie średniego zużycia wody z kolejnych sześciu miesięcy z okresu ostatniego roku. Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja będzie składana po raz pierwszy, to należy złożyć ją w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania pierwszego mieszkańca w tejże nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.


Źródło:

Comments


bottom of page