top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Konkurs Fotograficzno - Filmowy: "Piękny Wilanów Zimą" - zmiana terminu

Zaktualizowano: 16 gru 2023


fot. Amina Księżopolska

Uwaga, uwaga! Wydłużamy termin nadsyłania zdjęć. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno - filmowym "Piękny Wilanów Zimą", organizowanym przez Teraz Wilanów we współpracy z Klubem Fotograficznym Centrum Kultury Wilanów

Konkurs cieszy się patronatem Centrum Kultury Wilanów oraz Dzielnicy Wilanów


Regulamin Konkursu:


Temat: Fotografie i filmy muszą odzwierciedlać urok i piękno Wilanowa zimą.


Zdjęcia:

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia w wysokiej rozdzielczości do druku.

Zdjęcia mogą być kadrowane zarówno pionowo, jak i poziomo.

Zdjęcia należy przesłać na adres redakcji, podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

Każde zdjęcie musi posiadać tytuł, który będzie opisywał jego treść lub nadawał mu kontekst.


Filmy:

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 film w jakości full HD lub wyższej, trwający nie dłużej niż 30 sekund, bez muzyki, w orientacji pionowej


Zdjęcia i filmy muszą być przesłane do 10 stycznia do godziny 24:00 na adres mailowy redakcja@teraz-wilanow.pl

Filmy mogą być przesłane za pośrednictwem linka do pobrania (np. przez wetransfer)


Akceptowane są zarówno materiały kolorowe, jak i czarno-białe.

Fotografie i filmy muszą być zgodne z tematem zimowym.


Kryteria Oceny:

Fotografie i filmy oceniane będą pod kątem kompozycji, oryginalności oraz dynamiki.


Jurorzy:

Magali Gutierrez Carrasco - Redaktor naczelna Teraz TERAZ WILANÓW - miesięcznik bezpłatny

Amina Księżopolska - Założycielka Klubu Fotograficznego Centrum Kultury Wilanów

Arkadiusz Obszyński - Założyciel Klubu Fotograficznego Centrum Kultury Wilanów

Robert Woźniak – Dyrektor Centrum Kultury Wilanów

Artur Buczyński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów


Nagrody:

Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w środku czasopisma, a zwycięskie zdjęcie zdobędzie miejsce na okładce.

Najlepsze filmy zostaną opublikowane na w mediach społecznościowych Dzielnicy Wilanów a autor lub autorka zwycięskiego filmu otrzyma pakiet wilanowskich gadżetów.


Uwagi Dodatkowe: Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich warunków regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć i filmów niezgodnych z tematem konkursu lub naruszających inne zasady.


Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii i filmu do uwiecznienia magicznej zimowej atmosfery Wilanowa i podzielenia się swoimi arcydziełami z szeroką publicznością!


Osoby niepełnoletnie prosimy o dołączenie zgody opiekunów:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) konkursie Piękny Wilanów Zimą. Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./


Dzielnica Wilanów

Centrum Kultury Wilanów

Ludwik Rakowski

Hubert Królak - Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów

Klub Fotograficzny Centrum Kultury Wilanów

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
1-1.tif
bottom of page