top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Mapa warszawskich drzew dostępna dla każdego

W Warszawie powstała nowoczesna Mapa Koron Drzew. Ma ona umożliwić m.in. obliczenie stopnia pokrycia koronami drzew poszczególnych terenów oraz szacowanie ilości pochłanianego dwutlenku węgla i produkcji tlenu. Mapa dostępna jest w miejskim serwisie mapowym.


Źródło: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Źródło: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy udostępnił Mapę Koron Drzew, która ma za zadanie umożliwić skuteczne zarządzanie warszawskim drzewostanem. System ten jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi do obserwacji przyrody w stolicy. Mapa wykorzystuje metody teledetekcyjne oraz analityczne, co pozwala kompleksowo zobrazować wysoką zieleń w całej Warszawie. Dane pochodzą m.in. z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć RGB, pozyskanych podczas dwóch misji fotolotniczych. Dzięki tym technologiom każdy mieszkaniec może sprawdzić, jakie drzewa rosną w jego okolicy i zapoznać się z informacjami o nich. Mapa uwzględnia także lokalizację i zasięg koron drzew, ich zróżnicowanie gatunkowe, stopień ulistnienia oraz kondycję zdrowotną.


„Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które podjęło się takiego zadania. Dzięki mapie będziemy w stanie lepiej zarządzać miejską zielenią – określić, w których miejscach drzew jest mniej, gdzie przerwane są korytarze ekologiczne i gdzie nasi ogrodnicy i dendrolodzy powinni w pierwszej kolejności przeprowadzić badania. Ułatwi nam to ochronę starych drzew i pozwoli planować sadzenie nowych.” – opowiada Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. Ponadto, dzięki pozyskanym danym, możliwe będzie oszacowanie ilości pochłanianego dwutlenku węgla oraz produkowanego tlenu przez drzewa oraz określenie miejsc kształtowania się tzw. miejskich wysp ciepła. Dzięki temu Zarząd Zieleni m. st. Warszawy będzie wiedział, na jakim obszarze powinien skoncentrować swoje działania pielęgnacyjne oraz gdzie należy wprowadzić nowe nasadzenia. Mapa ma umożliwić właściwe kształtowanie polityki rozwoju zieleni miejskiej w Warszawie oraz adaptację do zmian klimatu. Efekty można śledzić na bieżąco.


Mapa obejmuje drzewa rosnące w granicach Warszawy, o minimalnej wielkości 3 metrów i powierzchni korony 7m2. Według opracowania, w stolicy znajduje się ponad 7 milionów drzew (choć szacuje się, że razem z zielenią niewidoczną na zdjęciach lotniczych jest ich około 9 milionów), a łącznie zajmują 162 km2, czyli około 1/3 powierzchni miasta. Z mapy można dowiedzieć się także wielu innych interesujących faktów o zieleni w Warszawie – najliczniej reprezentowane drzewa w stolicy to sosny (29 proc.) oraz dęby (12,6 proc.), a najwyższe drzewo ma ponad 44 metry. Co ciekawe, jest nim topola znajdująca się w Wilanowie na terenie Rezerwatu Morysin.


Link do Mapy Koron Drzew w Warszawie:


Źródło:

1-1.tif
bottom of page