top of page

Narodowy Spis Powszechny - nabór na rachmistrzów

Zaktualizowano: 4 lut 2021

Rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów.


Nabór potrwa do 9 lutego br. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: • mieć ukończone 18 lat, • cieszyć się nieposzlakowaną opinią, • posiadać co najmniej średnie wykształcenie, • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie: 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową; 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania): 1. Zgłoszenie zawierające: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) adres zamieszkania, d) numer telefonu, e) adres e-mail.


Więcej informacji przeczytacie >> https://bip.warszawa.pl


źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - ZAPRASZAMY (wilanow.pl)

1-1.jpg
FB.jpg
bottom of page