top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Nie ma chętnych do zmierzenia jakości powietrza w tunelu POW na Ursynowie

Brakuje chętnych do zbadania jakości powietrza wokół tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy. Mimo złagodzenia warunków konkursu, do drugiego przetargu nie zgłosił się nikt.


Źródło: GDDKiA
Źródło: GDDKiA

Kilka dni temu informowaliśmy, że budowa tunelu na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy jest już bliska ukończenia. I rzeczywiście tak jest – gotowe są już m.in. oprawy oświetleniowe i wentylatory strumieniowe oraz znaczna część betonowej nawierzchni. Nie oznacza to jednak szybkiego i szczęśliwego zakończenia problemów, z jakimi od miesięcy zmaga się tenże tunel. Bowiem niepowodzeniem zakończył się drugi przetarg na zbadanie jakości powietrza przy wylocie tunelu na Ursynowie. A bez tego, nie zostaną zamontowane filtry spalin.


Jak już informowaliśmy (https://www.terazwilanow.com/post/nie-ma-ch%C4%99tnych-do-pomiaru-spalin-w-tunelu-pod-ursynowem), pierwsza próba przetargu na wykonawcę pomiaru spalin także zakończyła się fiaskiem. Pojawiła się jedynie jedna oferta, ale okazało się, że nie spełnia wymagań postawionych w przetargu. Jednostka ta nie posiadała certyfikacji lub akredytacji zgodnej z ustawą Prawo ochrony środowiska, a więc nie mogła przeprowadzić wymaganych badań.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła więc w marcu drugi przetarg, ale rezultat okazał się jeszcze gorszy. Tym razem nie zgłosił się nikt, mimo że warunki konkursu zostały złagodzone. Zadaniem wykonawcy miałoby być zebranie danych z wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic tzw. portali. Po wykonaniu badań jakości powietrza, GDDKiA podjęłaby decyzję o ewentualnym montażu filtrów spalin na wyrzutniach tunelu POW.


Obowiązek przeprowadzenia takich badań został nałożony na GDDKiA w październiku 2017 roku przez Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Powodem były liczne protesty i skargi ze strony okolicznych mieszkańców. Sprawa ta pozostaje aktualna do dziś, także ze względu na hałas generowany w okolicach trasy POW (https://www.terazwilanow.com/post/budowa-ekran%C3%B3w-akustycznych-wok%C3%B3%C5%82-po%C5%82udniowej-obwodnicy-warszawy-coraz-bli%C5%BCej).


Po przeprowadzeniu badań, miałaby powstać tzw. analiza porealizacyjna, której autorzy jednoznacznie określą, czy montaż filtrów w okolicach tunelu na ursynowskim odcinku POW jest konieczny. GDDKiA podkreśla także, że nawet jeśli jakość badanego powietrza okaże się zła, to filtry wcale nie muszą być koniecznością, możliwe są także inne „rozwiązania minimalizujące, które zapewnią dochowanie norm”.


Wkrótce odbędzie się trzeci przetarg na wykonawcę pomiarów jakości powietrza w okolicach tunelu POW. Pytanie, czy chętnego uda się znaleźć przed planowanym zakończeniem prac w tunelu, co ma nastąpić już w czerwcu. Na przeprowadzenie wymaganych badań, wykonawca miałby zapewne 20 miesięcy, choć, jak zaznacza GDDKiA, „aktualnie zamówienie musi zostać zaktualizowane pod względem obowiązujących terminów realizacji S2 POW”. Nawet jeśli termin zostałby skrócony, to wyniki analizy poznamy więc i tak najwcześniej w 2022 roku. Tymczasem tunel POW na Ursynowie ma zostać otwarty już we wrześniu.


Źródło:




1-1.tif
bottom of page