top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Nowa deklaracja dla właścicieli i zarządców budynków

Od 1 lipca właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

W przypadku budynków wielorodzinnych zwykli mieszkańcy nie muszą przejmować się obowiązkową deklaracją o używanym źródle ciepła. W ich przypadku za uzupełnienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków odpowiada zarządca budynku. Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku domów jednorodzinnych. Ich właściciele muszą bowiem złożyć deklarację samodzielnie.


Formularz można wypełnić na dwa sposoby. Najprostszą metodą jest forma online, do tego rozwiązania zachęcają także pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wystarczy wejść na stronę tego organu (https://www.gunb.gov.pl/) i złożyć deklarację. System poprosi o zalogowanie się poprzez profil zaufany lub złożenie podpisu elektronicznego. Drugą możliwością oddania formularza jest forma papierowa. W takim wypadku dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie, czyli zgodnie z lokalizacją budynku.


Sama deklaracja zawiera jedynie potrzebne i konkretne dane: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, adres nieruchomości, w obrębie której używane jest jest źródło ciepła, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach oraz opcjonalnie dane kontaktowe właściciela lub zarządcy.


CEEB nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych, bowiem nie taka jest intencja deklaracji. Informacje mogą jedynie zostać zweryfikowane np. przez kominiarza podczas czyszczenia komina, który potwierdzi ich autentyczność, wpisze dodatkowe dane lub dokona ich modyfikacji. Co ważne, w deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.


Źródło:

https://www.gunb.gov.pl/?fbclid=IwAR0Un-NffB1m0WeGmnedLdXLh-wOYx4Kh_4BAI8Iw2vBpGfWRrPT7oz-Abo

Comments


1-1.tif