top of page

Polsko-Angielski Żłobek i Przedszkole Magic Fish

Jak dowodzą naukowcy, proces przyswajania drugiego języka może znacznie poprawić sprawność intelektualną oraz opóźnić starzenie się mózgu. Badania pokazały, że dzieci, które uczą się lub mówią w języku obcym, posługując się dwoma zestawami słownictwa i gramatyki, czerpią tego dodatkowe korzyści. Nauka języka obcego wpływa na inteligencję kognitywną, czyli pozajęzykowe umiejętności.


W Magic Fish nauka języka obcego odbywa się na wielu płaszczyznach. Ma to wpływ na poprawę pamięci, pomaga w podejmowaniu decyzji, wzmacnia zdolność koncentracji, pobudza wielokierunkową percepcję i rozwija wielozadaniowość. Poznawanie języka obcego pobudza inteligencję kognitywną, czyli umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy i informacji w codziennych sytuacjach, poprawia znajomość języka ojczystego.


W Polsko-Angielskim Żłobku i Przedszkolu Magic Fish program nauczania oparty

jest na programie Early Years Foundation określonym przez Brytyjski Departament

Edukacji. Program jest zgodny z wymogami polskiego Ministerstwa Edukacji.Naszą kadrę stanowi międzynarodowy, wykwalifikowany zespół pedagogów pochodzący m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Grecji, Filipin czy Indii. Nasi nauczyciele wyróżniają się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również wysoką kulturą osobistą

i olbrzymią pasją, którą dzielą się każdego dnia.


Codzienne obcowanie z dwoma językami, jest nie tylko bardzo rozwojowe dla mózgu, ale również – poprzez ćwiczenia aparatu mowy – umożliwia dziecku naukę języka obcego w późniejszym życiu. Im wcześniej wprowadzimy naukę drugiego języka, tym sprawniej będzie ona oddziaływała na rozwój mózgu dziecka.
Żłobek to najlepszy czas na rozpoczęcie nauki języków obcych. O wczesnym bilingwalizmie mżemy mówić tylko do wieku 3 lat. W tym okresie dziecko uczy się języka w sposób naturalny. W taki właśnie sposób uczą się dzieci w żłobku i przedszkolu Magic Fish.


www.magicfish.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Yorumlar


bottom of page