top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Rekrutacja do warszawskich szkół ponadpodstawowych rozpoczęta


Źródło: Dzielnica Wilanów

Wszyscy chętni uczniowie mogą już składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych w warszawskich szkołach ponadpodstawowych. Stołeczna rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie, poprzez stronę internetową (https://warszawa.edu.com.pl.). Termin na zarejestrowanie kandydatów potrwa od 17 maja do 21 czerwca, a więc właśnie w tym czasie uczeń powinien złożyć swój wniosek. Co ważne, termin ten jest krótszy w przypadku wniosków do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. W tych przypadkach kandydat powinien złożyć wymagane dokumenty do 31 maja, niezależnie od miejsca umieszczenia tych placówek na swojej liście preferencji (uczniowie mogą wybrać ogółem trzy szkoły ponadpodstawowe, do których chcieliby kandydować, a ich kolejność ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków).W niektórych placówkach od 1 do 14 czerwca będą przeprowadzane także sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych oraz sprawności fizycznej, a o ich terminach zdecydują dyrektorzy danych placówek. Wyniki tych egzaminów zostaną ogłoszone do 17 czerwca.


Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego do warszawskich szkół ponadpodstawowych będzie dołączenie przez ucznia do wniosku swojego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na tym etapie kandydat będzie mógł jeszcze dokonać zmian w swoim wniosku, w tym zamienić listę szkół, do których kandyduje. Z kolei 22 lipca nastąpi najbardziej wyczekiwany moment przez obecnych ósmoklasistów – szkoły ponadpodstawowe opublikują listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 2 sierpnia poznamy ostateczne listy przyjętych uczniów, a więc po tym, jak kandydaci zdecydują, do której z placówek chcą uczęszczać, jeśli w rekrutacji zakwalifikowali się do kilku. Dzień później, czyli 3 sierpnia, szkoły rozpoczną jeszcze rekrutację uzupełniającą, jeśli będzie taka potrzeba. Życzymy powodzenia!


Źródło:

Dzielnica Wilanów

Comments


1-1.tif
bottom of page