top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Rząd ogłosił nowe wytyczne dla szkół, które będą prowadzić zajęcia w warunkach epidemii

Ministerstwo Edukacji i Nauki razem z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od początku września. Zalecenia dotyczą prowadzenia zajęć w warunkach epidemiologicznych.


Źródło: gov.pl

Wielu naukowców jasno mówi, że już wkrótce czeka nas ponowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, co może wiązać się z powrotem części restrykcji. Tzw. czwarta fala ma być najmocniej odczuwalna szczególnie podczas tegorocznej jesieni. Jednak zajęcia w placówkach edukacyjnych mają odbywać się w nowym roku szkolnym już w trybie stacjonarnym. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki razem z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (można je pobrać na stronie www.gov.pl). Cel jest prosty - zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć w warunkach epidemii.


Zalecenia i rekomendacje mają pomóc zarówno uczniom, jak i nauczycielom. "Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży" - możemy przeczytać na stronie ministerstwa.


Wskazówki dotyczą różnych aspektów działalności placówek edukacyjnych: dezynfekcji rąk, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych, zachowywania dystansu społecznego, gastronomii, dezynfekcji pomieszczeń czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. Wytyczne zawierają także dokładne instrukcje mycia i dezynfekowania rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek. Rekomendacje i zalecenia będą obowiązywały od 1 września, czyli od początku roku szkolnego i dotyczą wszystkich grup wiekowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r?fbclid=IwAR16wHDaQU_ezAINhlkkj1gJLCkJjoANMjdmTXt_IWixQukbQZQwh9fHMaI

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
1-1.tif
bottom of page