top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Starsi uczniowie zostają w domach

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą kontynuować naukę stacjonarną. Starsi uczniowie w dalszym ciągu uczyć się będą w trybie zdalnym.

Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużona do 14 lutego br. Zapowiedziano również zmianę przepisu, na podstawie którego dyrektor szkoły podstawowej - na prośbę rodziców - jest obecnie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w szkole uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu. Zmieniony przepis będzie zobowiązywał dyrektora szkoły do organizowania nauki zdalnej w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu, natomiast dla pozostałych uczniów dyrektor będzie mógł, ale nie będzie miał takiego obowiązku. Źródło: Portal LIBRUS Rodzina Konferencja prasowa Ministra Zdrowia z dn. 28.01.2021 r. Konferencja prasowa Ministra Edukacji i Nauki z dn. 27.01.2021 r.

Comments


1-1.tif