top of page

Stolica wita różnorodność

Rada Warszawy przyjęła politykę różnorodności. Nowe standardy określają wartości ważne dla stolicy, a wkrótce mają zostać wprowadzone we wszystkich miejskich instytucjach.


Źródło: UM Warszawa

Zapisane w dokumencie wartości i zasady działania mają zapewnić wszystkim mieszkańcom Warszawy równe szanse i sprawiedliwe traktowanie. Stanowi także formę wsparcia dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz pomoc w zarządzaniu różnorodnością społeczną miasta.


"Osoby mieszkające w Warszawie różnią się pod wieloma względami. Wiele nas łączy i zarazem wiele różni. Patrzymy na tę różnorodność społeczną Warszawy jak na wielki potencjał. Aby go wydobywać i wspierać potrzebujemy kierunków działania i narzędzi. Polityka wskazuje te kierunki" – mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.


Wśród wskazanych w dokumencie wartości są m.in. otwartość na drugiego człowieka, solidarność, wspieranie dialogu i otwartości na różnorodność, reagowanie na sytuacje dyskryminacji, czy dostępność miejskich usług dla wszystkich.


Przyjęcie dokumentu jest ważne nie tylko ze względu na wojnę w Ukrainie i związany z nią kryzys humanitarny, a więc setki tysięcy uchodźców w Warszawie, ale również zróżnicowanie dotychczasowych mieszkańców miasta. "Aż 40 proc. mieszkających w stolicy osób nie urodziło się w Warszawie – najczęściej są to przyjezdni z małych miejscowości lub wsi. W co piątym warszawskim gospodarstwie domowym (21,9 proc.) żyją osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponad 70 proc. osób mieszkających w stolicy ma wyższe wykształcenie" - informuje ratusz na podstawie przeprowadzonych badań.


Ponadto w Warszawie wciąż widoczne jest wysokie zróżnicowanie dochodów. Również to właśnie w stolicy, w porównaniu do wszystkich polskich miast, jest najwięcej osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Ponadto w Warszawie przebywa ponad 42 tys. cudzoziemców (choć rzeczywiste liczby prawdopodobnie są znacznie wyższe), przedstawiciele dziesiątek kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz (według szacunków organizacji działających na rzecz tej społeczności) nawet 200 tys. osób LGBT+.


Właśnie dlatego tak ważne dla władz Warszawy było przyjęcie polityki różnorodności i praca nad standardami równościowymi. "Znajdą się w nich konkretne wytyczne dla wszystkich pracowników miejskich instytucji, jak działać zgodnie z zasadami równego taktowania i niedyskryminacji" - tłumaczy ratusz. Prace nad dokumentem trwały od 2020 roku.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/warszawa-jest-roznorodna


Comments


bottom of page