top of page

Sześć metrów kwadratowych zieleni dla każdego warszawiaka

Plan pozornie jest prosty – do 2030 roku na jednego mieszkańca Warszawy powinno przypadać przynajmniej sześć metrów kwadratowych parku lub zieleńca. Niestety obecnie, według raportów, jedynie pięć dzielnic spełnia ten warunek.


Źródło: UM Warszawa
Źródło: UM Warszawa

Stołeczna Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego planuje opublikować nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, zwane też „konstytucją przestrzenną" miasta, w 2023 roku. Jednak już teraz możemy zapoznać się z treścią kilku raportów. Kluczowa jest w nich kwestia dostępu do zieleni przez mieszkańców Warszawy. „Wzięliśmy pod uwagę ogólnodostępne parki i zieleńce, a także lasy i tereny nadwiślańskie udostępnione dla rekreacji (poprzez ścieżki piesze, drogi rowerowe lub inne wyposażenie służące mieszkańcom)”, tłumaczą autorzy opracowania.


Raport odnosi się m.in. do przyjętej przez miasto długofalowej strategii rozwoju #Warszawa2030, zgodnie z którą na każdego mieszkańca stolicy powinno przypadać co najmniej sześć metrów kwadratowych parku lub zieleni. Z opracowania wynika, że na ten moment warunek ten spełnia jedynie pięć dzielnic – Śródmieście (22,19 mkw. na mieszkańca), Żoliborz (12,66), Ochota (12,08), Włochy (7,53) oraz Mokotów (7,01). Tuż po oczekiwanym progiem znalazły się Praga Południe (5,74) i Wola (5,65). Najgorzej w rankingu wypadły z kolei Rembertów oraz Wawer, gdzie na mieszkańca przypada odpowiednio zaledwie 0,78 oraz 0,13 mkw. zieleni. Wilanów osiągnął w badaniu dość przeciętny wynik – 3,26 metra kwadratowego parków lub zieleńców na mieszkańca.


Wyniki podsumowali sami autorzy raportu: „W dzielnicach obrzeżnych brakuje terenów zieleni urządzonej. Mieszkańcy udają się w celach rekreacyjnych do lasów i innych terenów o naturalnym charakterze. To powoduje nadmierne użytkowanie najcenniejszych przyrodniczo terenów w Warszawie”. Bardzo dobry wynik Śródmieścia przypisali z kolei: „wielu rozległym, historycznym parkom w centrum miasta”.


Z danych Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego wynika także, że w 2020 roku 60 proc. warszawiaków mieszkało w zasięgu 500 metrów pieszego dojścia do parków i zieleńców, natomiast 80 proc. – w odległości 1,2 kilometra od takich miejsc. Według raportu 91 proc. mieszkańców stolicy ma dostęp do jakiegokolwiek terenu rekreacji.


Więcej informacji o warszawskim krajobrazie i naszym lokalnym życiu mają nam dostarczyć kolejne raporty, prezentowane podczas cyklu spotkań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Podsumowanie cyklu planowane jest na czerwiec. Następie ruszą konsultacje wskazanych założeń, które pomogą stworzyć wspomniane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.


Źródło:


Comments


bottom of page