top of page
1100x175.png

Władze Warszawy podkreślają przywiązanie do UE

Stołeczni radni przyjęli stanowisko w sprawie utrzymania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślają korzyści, jakie czerpie Warszawa dzięki unijnym środkom i ostrzegają przed "polexitem".


Źródło: um.warszawa.pl

Jak informuje stołeczny ratusz, do tej pory Warszawa otrzymała z unijnego budżetu ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza około 10 tys. zł. Fundusze te umożliwiły realizację ważnych dla miasta inwestycji, takich jak dokończenie budowy I linii oraz rozpoczęcie i budowę kolejnych etapów II linii metra czy też powstanie popularnego Centrum Nauki Kopernik. Na pieniądzach korzyści się nie kończą - członkostwo w UE umożliwienia mieszkańcom Warszawy także korzystanie z wolnego rynku i zapewnia dostęp do licznych towarów, a stołeczne środowiska naukowe mogą korzystać z różnych form wsparcia rozwoju badań i innowacji.


Dlatego warszawscy radni zdecydowali się podkreślić swoje przywiązanie do Unii Europejskiej, poprzez przyjęcie stanowiska w sprawie członkostwa w UE. "Rada m.st. Warszawy stanowczo sprzeciwia się prowadzonym przez organy państwowe działaniom, podważającym status Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tym stanowiskiem Rada m.st. Warszawy chce przypomnieć, że w referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 84% mieszkańców Warszawy opowiedziało się za członkostwem Polski w Unii” - możemy przeczytać w stanowisku.


Stołeczni radni podkreślają, że chcą jednoznacznie stwierdzić swój sprzeciw wobec podejmowaniu działań, które mogłyby doprowadzić do "polexitu". "Apelujemy jednocześnie do mieszkańców naszego miasta o wsparcie dla wszelkich inicjatyw, które mają na celu umocnienie członkostwa Polski w UE" - informują w stanowisku.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/rada-warszawy-sprzeciwia-sie-kwestionowaniu-przynaleznosci-do-ue


Comments


bottom of page