top of page

Warszawa dołącza do Stop Smog

Stołeczne władze zdecydowały się przystąpić do grona uczestników programu Stop Smog. Celem jest wymiana węglowych źródeł ciepła oraz termomodernizacja 200 domów jednorodzinnych na terenie miasta.


Źródło: UM Warszawa

-To już kolejna inicjatywa, którą jako miasto realizujemy w trosce o czyste powietrze w stolicy. Będziemy wymieniać węglowe źródła ciepła i wykonywać termomodernizację budynków. Program obejmie te rodziny, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia finansowego. Pierwsze modernizacje przeprowadzimy już w 2023 roku. Im mniej tak zwanych „kopciuchów” w stolicy, tym lepsza jakość powietrza. Wszyscy na tym zyskamy, a przede wszystkim zyska nasze zdrowie – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ogłaszając przystąpienie stolicy do programu Stop Smog.


Głównym celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków. W praktyce oznacza to przede wszystkim właśnie likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie w najmniej zamożnych gospodarstwach domowych.


Porozumienie podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma umożliwić termomodernizację 200 jednorodzinnych budynków na terenie miasta. "W ramach inwestycji możliwe jest sfinansowanie ocieplenia przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w 160 z 200 wytypowanych budynków wymienione zostaną węglowe źródła ciepła, czyli kotły i piece 3 i 4 klasy energetycznej oraz bezklasowe" - zapowiada stołeczny ratusz.


Całkowita wartość podpisanego porozumienia wynosi 10,6 mln zł. 69 proc. tej kwoty dofinansowuje NFOŚiGW, pozostałe 31 proc. to wkład własny miasta. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2024 r.


Jak czytamy w komunikacie ratusza, w programie mogą brać udział wyłącznie budynki jednorodzinne z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi, bez lokali usługowych. Mieszkańcy poza kryterium własnościowym muszą spełniać również określone kryteria dochodowe – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 175 proc. wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2342 zł netto w 2022 r.) i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1673 zł netto).


Dzięki współpracy z warszawskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, wytypowano już 75 budynków, które zostały wstępnie zakwalifikowane do programu.


Warto także pamiętać, że Warszawa wciąż prowadzi walkę z kopciuchami. Przestarzałe źródła ciepła są wymieniane już od kilku lat. W tym roku wysokość dofinansowania na wymianę kopciucha w lokalach prywatnych wyniesie do 70 proc. dotacji.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/warszawa-w-programie-stop-smog

Comments


bottom of page