top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Warszawa pomoże odbudować ukraińskie miastaMimo upływu kolejnych miesięcy wojna w Ukrainie wciąż trwa, co oznacza nieustającą potrzebę pomocy. Mieszkańcy Warszawy nadal czynnie uczestniczą w tej pomocy, udzielając się w różnego rodzaju zbiórkach czy zapewniając uchodźcom zza wschodniej granicy schronienie. Jak jednak zwraca uwagę stołeczny ratusz, konieczna jest także inna forma pomocy - chodzi o zabezpieczenie dziedzictwa Ukrainy, a w dalszej kolejności odbudowę tamtejszych miast. Dlatego władze Warszawy postanowiły utworzyć Dom Odbudowy Ukrainy - pakiet inicjatyw, które pomogą przygotować się do docelowej odbudowy zniszczonych zabytków naszych sąsiadów.


- W „Domu” skupimy osoby, którym zależy na odbudowie zbombardowanych ukraińskich obiektów, ochronie zabytków o wybitnej wartości, poprawie architektury historycznych miast, ale także wymianie doświadczeń i nawiązaniu kontaktów ze specjalistami z różnych dziedzin. Dlatego też rozmawiamy z ukraińskimi samorządowcami, pytamy o potrzeby i sposoby współpracy - mówi Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.


Na Dom Odbudowy Ukrainy ma składać się kilka inicjatyw: platforma wymiany informacji miast polskich i ukraińskich, zbiórka materiałów do zabezpieczenia zabytków, wsparcie Warszawy we wpisaniu ukraińskich miast na listę UNESCO, fundusz na rzecz odbudowy Ukrainy oraz prace nad planem odbudowy ukraińskiego dziedzictwa z ekspertami różnych dziedzin.


- "W ramach Domu Odbudowy Ukrainy rozpoczną się także prace z ekspertami nad planem rekonstrukcji ukraińskich miast. Dopóki trwa wojna prawdziwa odbudowa na pewno się nie rozpocznie, ale – żeby mogła się zacząć tuż po ustaniu działań wojennych – już teraz trzeba rozpocząć jej planowanie i dyskusję o tym, co jest ważne, co koniecznie powinno podlegać rekonstrukcji, ale z drugiej strony o tym, co należałoby w przyszłości zmienić w przestrzeni ukraińskich miast" - czytamy w komunikacie warszawskiego ratusza.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/warszawa-uruchomila-dom-odbudowy-ukrainy

Commentaires


1-1.tif
bottom of page