top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Warszawa rozbudowuje system monitoringu jakości powietrza

Zaktualizowano: 11 maj 2021

W stolicy powstanie 165 nowych czujników pomiarowych. Mają stanowić ostatni element kompleksowego systemu kontroli jakości powietrza w Warszawie.


Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa
Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa

Warszawscy radni ogłosili przetarg na dostawę i uruchomienie 165 czujników pomiarowych jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Jak informuje Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy, czujniki te mają stanowić ostatni i kluczowy element całego ekologicznego systemu w stolicy: „Gęsta sieć czujników pomiarowych „domknie” nasz kompleksowy system monitoringu oraz pozwoli rzetelnie informować mieszkańców o aktualnej jakości powietrza. Naszym priorytetem jest zdrowie wszystkich mieszkańców Warszawy więc zależy nam na tym, aby mieli aktualną, precyzyjną wiedzę o jakości warszawskiego powietrza”.


Spośród wszystkich 165 czujników, 108 zostanie zainstalowanych na terenie Warszawy, natomiast pozostałe 17 w sąsiadujących gminach. Ma to pozwolić lepiej śledzić miejsca, w których powstają zanieczyszczenia oraz sposób w jaki się przemieszczają. Lokacje czujników zostały wybrane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej, dzięki czemu wyniki mają być reprezentatywne dla każdej dzielnicy stolicy. Dlatego wiele czujników pojawi się w okolicach ruchliwych ulic i skrzyżowań oraz na budynkach użyteczności publicznej. Według planu sześć z tych czujników zostanie umiejscowionych w granicach Wilanowa:


– Szkoła Podstawowa nr 169, ul. Uprawna 9/16

– Przedszkole nr 424, ul. Flatta 7 Warszawa

– Szkoła Podstawowa nr 104, ul. Przyczółkowa 27

– Latarnia nr 85554, ul. Syta i ul. Vogla

– Przedszkole nr 440, ul. Latoszki 24

– Szkoła Podstawowa nr 300, ul. Gubinowska 28/30


Urządzenia odpowiedzialne za jakość powietrza mają mierzyć „poziom pyłów zawieszonych P10, PM 2,5, PM1 oraz dwutlenku azotu, a 13 z nich dodatkowo poziom ozonu”. Dzięki temu, oraz objęciu kontrolą całej warszawskiej metropolii, system ma precyzyjnie monitorować oraz identyfikować zagrożenia związane z jakością powietrza, co przełoży się na lepsze i sprawniejsze informowanie mieszkańców Warszawy. Dotychczasowy system informowania opierał się na danych pozyskanych ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), spośród których tylko jedna mierzyła jakość powietrza przy głównym szlaku komunikacyjnym. W umowie zawarto również możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 100 czujników.


Jak możemy przeczytać na stronie Miasta Stołecznego Warszawa, łączny koszt rozbudowy systemu monitoringu jakości powietrza ma wynieść 4-5 mln złotych. Inwestycja ta jest częścią „Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Virtual WOF)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Dane z dwóch stacji referencyjnych, zbudowanych w Warszawie w 2020 r. (ul. Grochowska244a oraz al. Solidarności 83/89), można śledzić tutaj: https://iot.warszawa.pl/


Źródło:


Comments


1-1.tif
bottom of page