top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Warszawa rusza na pomoc przedsiębiorcom

Zaktualizowano: 27 kwi 2021

Rozpoczynają się konsultacje społeczne „Programu przedsiębiorcza Warszawa". Głównym celem projektu jest stworzenie w stolicy przyjaznych warunków do rozwoju biznesu.


Źródło: Dzielnica Wilanów
Źródło: Dzielnica Wilanów

„Program przedsiębiorcza Warszawa” jest ważną częścią „Strategii #Warszawa2030”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2021-2025 i ma wspomóc rozwój przedsiębiorczości w stolicy. Autorzy chcieliby sprawić, aby to właśnie Warszawa była idealnym miejscem do prowadzenia własnego biznesu, przy szczególnym uwzględnieniu budowania wygodnej lokalności. Jak możemy przeczytać na stronie projektu, program ma „być pierwszą skoordynowaną próbą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całego miasta, przy zaangażowaniu wszystkich dzielnic m.st. Warszawy”.


Prace nad „Programem przedsiębiorcza Warszawa” rozpoczęto już w 2019 roku. Określono wtedy wyzwania i problemy, z jakimi będzie musiała zmierzyć się stolica w kolejnych latach, w kontekście rozwoju biznesu. Następnie opracowano propozycje szczegółowych działań, które zostaną podjęte w ramach projektu. Jak piszą autorzy programu, cele te doprecyzowano podczas spotkań, w których brali udział „przedstawiciele środowiska biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz przedsiębiorców, jednostek miejskich oraz pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic”. Wyznaczano także cztery najważniejsze obszary, które ma wspomóc projekt:

– rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości (w tym przygotowywanie urzędów i ich pracowników do lepszego wspierania przedsiębiorców)


– wspieranie powstawania nowych firm (ułatwienie zakładania działalności gospodarczej oraz premiowanie sukcesów firm)


– zapewnienie infrastruktury do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (zmniejszenie bariery rozwoju nowych firm oraz pomoc w znalezieniu przestrzeni do prowadzenia własnej działalności)


– wsparcie warszawskich firm (zapewnienie dostępu do informacji oraz bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej)


Kolejnym krokiem są konsultacje społeczne, które potrwają od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku. Każdy zainteresowany może zapoznać się z projektem programu (http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/program_przedsiebiorcza_warszawa_0.pdf) oraz przeczytać szczegółowe informacje o „Programie przedsiębiorcza Warszawa” i „Strategii #Warszawa2030” (http://2030.um.warszawa.pl/przedsiebiorcza-warszawa/ ).


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się online 26 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 17:00 na Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=aXETfd4bb5I). Można także wypełnić ankietę związaną z projektem (https://cawi.um.warszawa.pl/projects/4fba3cf1b97a35244279fb8ab6e8e079/_current.cawi?nc=0.8239662332295916?address_id=b11aee85eb571fc0fe0603562c47ca25) lub wysłać swoją opinię i uwagi na adres e-mail: konsultacje.przedsiebiorczosc@um.warszawa.pl. Zachęcamy wszystkich warszawskich przedsiębiorców do czynnego udziału w programie!


Źródło:Comments


1-1.tif