top of page

Warszawa wspiera przedsiębiorców: bez waloryzacji czynszów za lokale użytkowe

Rafał Trzaskowski - prezydent m.st. Warszawy, zdecydował, że w 2021 r. nie będą waloryzowane stawki najmu za lokale użytkowe. To kolejne ułatwienie, które jest oferowane przedsiębiorcom na czas pandemii.Warszawa od początku epidemii koronawirusa, czyli już prawie 11 miesięcy podejmuje szereg działań wspierających przedsiębiorców.


- Przedsiębiorcy w dobie przedłużającej się pandemii są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, dlatego proponujemy im kolejne rozwiązania, które pomogą przejść przez ten trudny czas - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Waloryzacja czynszów wstrzymana

Mimo trudnej sytuacji budżetowej miasta, Prezydent m.st. Warszawy zdecydował o braku waloryzacji czynszów za lokale użytkowe w tym roku. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane, w przypadku wzrostu cen o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Wskaźnik wzrostu za 2020 r. wyniósł 3,4 proc.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 121/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (zmieniające zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych).


Krótszy czas najmu

Drugą ważną zmianą wprowadzoną przez Rafała Trzaskowskiego - prezydenta m.st. Warszawy, jest możliwość krótszego niż 10 lat okresu najmu lokali użytkowych. W przypadku lokali położonych w parterach ciągów handlowo-usługowych najem będzie możliwy np. na 3 lata, z możliwością przedłużenia. Zmiana ta jest efektem sygnałów, jakie otrzymujemy od przedsiębiorców – okres 10 lat w czasie epidemii, która niesie ze sobą trudności biznesowe i niepewność, jest za długi.

Obniżka czynszu

Jednocześnie przypominamy, że najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek wprowadzonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, mogą cały czas korzystać z obniżenia czynszu - aż do 30 dni od dnia ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu przedsiębiorca może uzyskać, zwracając się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wynajmującej lokal z wnioskiem o obniżkę za dany okres.

Do chwili obecnej udzielono obniżek blisko 3500 najemcom na kwotę prawie 39,9 mln złotych.


http://www.um.warszawa.pl/

Comentarios


bottom of page