top of page

Warszawa zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej

Stołeczne władze przygotowały dla mieszkańców "Program sportowo blisko domu do 2025 roku". Ma on zachęcić Warszawiaków do większej aktywności fizycznej w swojej okolicy. Trwają także konsultacje społeczne dotyczące projektu.


Źródło: m. st. Warszawa

Trudno się kłócić z faktem, że aktywność fizyczna jest potrzebna każdemu z nas. Nie tylko ze względu na kondycję, ale także z powodu pozytywnego wpływu na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego władze Warszawy chcą „rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i zachęcać wszystkich do jej częstego uprawiania w odpowiednio wybranej dla siebie formie”. Do tego potrzeba jednak dostępu do miejsc przeznaczonych do aktywności fizycznej oraz imprez sportowo-edukacyjnych, które zmotywowałyby Warszawiaków do ruchu na świeżym powietrzu.


Odpowiedzią na ten problem ma być „Program sportowo blisko domu do 2025 roku”. Autorzy projektu stawiają przed sobą trzy główne cele: dostęp do różnorodnych miejsc aktywności fizycznej blisko domu, dostęp do zróżnicowanej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu oraz informowanie i zachęcanie do aktywności fizycznej blisko domu oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia.


Pierwsze z zadań ma być realizowane poprzez budowanie nowych obiektów sportowych i stref rekreacji oraz miejsc o aktywności fizycznej w miejskiej przestrzeni. Z kolei obecnie dostępne miejsca sportowe mają przejść remonty, przebudowy lub modernizacje, aby poprawić ich stan oraz dostępność.


Drugi cel ma się urzeczywistnić poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku i stopniu sprawności. Miasto ma wspierać zarówno miejskie ośrodki sportu jak i organizacje pozarządowe, które będą oferowały zajęcia sportowo-rekreacyjne.


Z kolei trzeci cel ma polegać na informowaniu o ofercie sportowo-rekreacyjnej i wiedzy na temat korzyści z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia m.in. poprzez media społecznościowe. Autorzy projektu planują też kampanie informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem nośników miejskich oraz utworzenie punktów informacji sportowej w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji i miejscach informacji kulturalnej.


Władze Warszawy zaplanowały także konsultacje społeczne w sprawie „Programu sportowo blisko domu do 2025 roku”. Mają one potrwać od 4 do 25 czerwca. Swoją opinię można przekazać podczas dyżurów telefonicznych lub przesłać na adres: konsultacje.sport@um.warszawa.pl. Na stronie m. st. Warszawy można pobrać także projekt programu oraz katalogi aktywności, raporty czy prognozy.


Źródło:

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/sportowo_blisko_domu?fbclid=IwAR0MJeIHdYojr4MaTNdunuL20p3e6Z6T3thZFEyC23Ha8gvlC99ynhRJ_Jk