top of page
1100x175.png

„Wilanów STOP HAŁASOWI” – petycja o budowę ekranów akustycznych wokół Południowej Obwodnicy Warszawy

W grudniu 2020 roku oddano do użytku fragment Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa. Niestety nie wszystkie okoliczne osiedla zostały należycie zabezpieczone przed hałasem płynącym od nowej drogi ekspresowej. Dlatego też mieszkańcy Wilanowa stworzyli internetową petycję, pod hasłem „Wilanów STOP HAŁASOWI!”, która ma na celu skłonić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do budowy obustronnych ekranów akustycznych na całej długości drogi S2 w Wilanowie.„Osiedla naszych domów nie zostały w żaden sposób zabezpieczone przed hałasem. W ich pobliżu nie zaprojektowano ekranów akustycznych, przewidując jedynie rezerwę na ich budowę, w bliżej nieokreślonej przyszłości” – możemy przeczytać w petycji. Jak pisze autorka dokumentu, w planach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy ekrany akustyczne przewidziano jedynie na kilku fragmentach odcinka przebiegającego przez teren Wilanowa. Choć okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz radni i Zarząd Dzielnicy Wilanów wielokrotnie postulowali konieczność budowy ekranów akustycznych po obu stronach wilanowskiego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy (i to na różnych etapach prac), to ich prośby nie zostały wysłuchane.


„Tak duża inwestycja drogowa, przebiegająca przez tereny miejskie, powinna zostać należycie zabezpieczona, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz środowisko naturalne, w tym zwierzęta i ptactwo żyjące na terenach chronionych. Zupełnie niezrozumiałe jest pozostawienie tzw. „dziur” w zabudowie dźwiękochłonnej, pomimo oczywistego faktu rozbudowy mieszkaniowej terenów wzdłuż POW i perspektywy jej ekspansji w najbliższych latach” – czytamy w petycji. Ekrany akustyczne (o odpowiednich parametrach dźwiękochłonności) miałyby chronić mieszkańców dzielnicy przed uciążliwym hałasem oraz poprawić jakość ich życia.


Co więcej, według wielu komentarzy, już teraz w niektórych miejscach odczuwalny jest wzrost natężenia hałasu. Wkrótce, kiedy ruch na nowym odcinku drogi zwiększy się, normy hałasy mogą zostać jeszcze bardziej przekroczone. Co prawda w 2016 roku Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wykonała na obszarze Wilanowa analizę akustyczną, ale, jak możemy przeczytać w petycji, nie przystaje ona dzisiejszych rzeczywistych warunków okolicznej zabudowy oraz nie uwzględnia wydanych pozwoleń na budowę, przez co ówczesne prognozowane natężenie ruchu na wilanowskim fragmencie trasy S2 wymaga znacznej korekty. Ponadto zastosowana nawierzchnia trasy ma dodatkowo podnosić poziom decybeli, jeszcze bardziej zwiększając odczuwalny hałas w Wilanowie. Dlatego też jedynym rozwiązaniem okazało się złożenie internetowej petycji, skierowanej do odpowiednich organów. Podpisać ją może każdy (swój głos można uargumentować, ale nie jest to konieczne), nawet jeśli nie jest mieszkańcem Wilanowa. Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego dokumentu.


Petycję można znaleźć pod tym linkiem:

Comentarios


bottom of page