top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Worki na śmieci z kodami kreskowymi coraz bardziej realne

Być może już wkrótce będziemy oznaczać nasze worki na śmieci indywidualnymi kodami kreskowymi, aby było wiadomo, kto nie stosuje się do obowiązku segregacji odpadów.


Źródło: Pixabay.com
Źródło: Pixabay.com

Projekt dotyczący zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został opublikowany z końcem 2020 roku. Dokument, będący obecnie na etapie opiniowania, doprecyzowuje obowiązujące przepisy oraz zakłada zrealizowanie kilku nowych rozwiązań. Najważniejszym i najszerzej komentowanym pomysłem jest możliwość wprowadzenia indywidualnie oznakowanych worków, umożliwiających ich identyfikację. Projekt nie mówi wprost o kodach kreskowych, ale zapewne właśnie takie rozwiązanie pomysłodawcy mają na myśli.


Według autorów projektu, identyfikacja osób nieprzestrzegających obowiązku segregacji umożliwiłaby obciążanie takich osób dodatkowymi opłatami oraz stanowiłaby zachętę do segregowania odpadów. Realizacja tego pomysłu ograniczyłaby panującą obecnie zasadę odpowiedzialności zbiorowej, przez którą karę ponoszą właściciele danego lokalu, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, a nie bezpośrednio osoba, która nie segreguje swoich odpadów, a korzysta ze wspólnych kontenerów.


Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaznaczają jednak, że nie będzie to rozwiązanie obligatoryjne. Gminy same będą mogły zdecydować, czy uznają takie rozwiązanie za skuteczne i chcą je wprowadzić. Jednak wiele miast już wcześniej prowadziło podobne projekty, a pomysł znakowania worków na odpady to jedno z rozwiązań, o które wnioskowały właśnie samorządy.


Wśród innych rozwiązań zawartych w projekcie znajduje się m.in. możliwość odstępstwa od obowiązku zbiórki odpadów w podziale na pięć frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i odpady zmieszane). Byłoby to możliwe jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. jeśli w danej gminie właściwa selekcja odpadów jest technicznie niemożliwa lub nieproporcjonalnie kosztowna albo nie przynosi pozytywnego wpływu dla środowiska.


Źródło:

Commentaires


1-1.tif
bottom of page