top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Zamiast topoli będzie lipa


Źródło: Facebook Zieleń Warszawska – Wilanów

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz odpowiednie organy, zajmujące się zielenią Wilanowie, już od dłuższego czasu starają się odtworzyć aleję drzew przy ul. Vogla, „mając na uwadze kulturowe dziedzictwo Wilanowa”. Plan zakładał stopniową wymianę tamtejszego drzewostanu, gdyż, jak informuje sam Zarząd, rosnące tam obecnie topole kanadyjskie są obcym gatunkiem. Ponadto, drzewa te dobiegają do końca swojego życia biologicznego, przez co stają się łamliwe i stanowią realne zagrożenie dla przechodniów oraz pojazdów na ulicy. Co więcej, z racji na wiek, drzew te nie zrastają się już po koniecznych cięciach czy oberwanych gałęziach, przez co w ich konarach i pniach pojawiają się grzyby, które rozkładają drzewo. Osłabia to, i tak nadwyrężoną, wytrzymałość mechaniczną tychże drzew i stwarza dodatkowe zagrożenie.


Dlatego też, zgodnie z zaleceniami ekspertów, przystąpiono do etapowej wymiany starych drzew przy ul. Vogla. Kolejność wycinki i nowych nasadzeń miała zależeć od stanu danej topoli kanadyjskiej, aby zminimalizować zagrożenie, które powodują. Nowe nasadzenia zastępcze miały rosnąc w sąsiedztwie starych drzew, aby zachować „ciągłość istnienia tego założenia alejowego” i dopiero z czasem w pełni zastąpić topole. Z tego powodu rozpoczęto intensywne, trwające wiele miesięcy, poszukiwania sadzonek rodzimej topoli czarnej, aby uzupełnić wspominane nasadzenia przy ul. Vogla. Wybór padł właśnie na te drzewa, gdyż, jak możemy przeczytać, „topola czarna (nadwiślańska) to krajowy gatunek topoli – jeden z wykorzystywanych w dawnych założeniach dworskich, również w Wilanowie, odpowiednich dla występujących tu warunków siedliskowych”.


Niestety spełnienie wymagań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy okazało się nie być takie proste. Dlatego też, po wielu próbach, wreszcie poddano się i zmieniono gatunek nowych drzew. Osoby odpowiedzialne za wymianę tego drzewostanu wystąpiły do Urzędu Dzielnicy Wilanów, z prośbą o „zmianę gatunku nasadzeń kompensacyjnych z topoli czarnej na lipę szerokolistną”. We wniosku zaznaczono, że lipa szerokolistna również jest gatunkiem powszechnie stosowanym w historycznych alejach, a przede wszystkim drzewa te są rekomendowane w ekspertyzach dendrologicznych. Teraz dalszy los drzewostanu przy ul. Vogla zależy więc od wilanowskich urzędników.


Źródło:


Comentarios


1-1.tif