top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Zapewnij dziecku solidny start w dorosłe życie przez dwujęzyczność

Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej, niż tylko samego języka. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie, jako narzędzie do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim.

Nasze Przedszkole i Żłobek Magic Fish realizuje dwa programy nauczania: polską podstawę programową rozszerzoną o autorski program Magic Fish* oraz English National Curriculum. Dla potrzeb naszej placówki połączyliśmy obie podstawy.


Wykorzystując alternatywne metody wspierające rozwój Dziecka stworzyliśmy autorski program, który umożliwia nam wspieranie Rodziców w kształtowaniu Człowieka pełnego miłości, odpowiedzialności, troski, empatii, człowieka, który jest śmiały

i ma dobry kontakt z otoczeniem.


Dbamy o harmonijny rozwój Dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Bliskie są nam metody NVC i pedagogika Korczaka.


Jak dowodzą naukowcy, proces przyswajania drugiego języka może znacznie poprawić sprawność intelektualną oraz opóźnić starzenie się mózgu. Badania pokazały, że Dzieci, które uczą się lub mówią w języku obcym, czerpią korzyści z tego dodatkowego wysiłku, posługując się dwoma zestawami słownictwa i gramatyki naraz.

Nauka języka obcego wpływa na inteligencję kognitywną, czyli pozajęzykowe umiejętności.


W Magic Fish nauka języka obcego odbywa się na wielu płaszczyznach.Co ma wpływ na poprawię pamięci, pomaga w podejmowaniu decyzji, poprawia zdolność koncentracji uwagi, pobudza wielokierunkową percepcję, rozwija wielozadaniowość, wzmacnia inteligencję kognitywną, czyli umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy i informacji w codziennych sytuacjach, poprawia znajomość języka ojczystego.


Codzienne obcowanie z dwoma językami, jest nie tylko bardzo rozwojowe dla mózgu, ale również – poprzez ćwiczenia aparatu mowy – umożliwia Dziecku naukę języka obcego w późniejszym życiu. Jednak, im wcześniej wprowadzimy naukę drugiego języka, tym sprawniej będzie ona oddziaływała na rozwój mózgu Dziecka.


W Przedszkolu Magic Fish, naszym głównym celem jest wprowadzenie Dzieci

w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia . W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli w tym jeden anglojęzyczny (native speaker). Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać język obcy.


Wykorzystujemy metodę wczesnej immersji czyli „zanurzenie” Dzieci w języku

angielskim. Dzieci uczone tą metodą osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność.

Warunkiem jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 3 lat.


www.magicfish.pl


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
1-1.tif
bottom of page