top of page

Brak ciepłej wody


Wstrzymanie dostaw ciepłej wody użytkowej w Wilanowie w dniach 1-13.08.2023 r. - informacja od Veolia.


W dniach 1-13.08.2023 r. na terenie Wilanowa przy ulicach Branickiego i Ledóchowskiej prowadzone będą zaplanowane wcześniej prace remontowe warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Wiąże się to z czasowym wstrzymaniem dostaw ciepłej wody użytkowej do 54 budynków na tym terenie. Powodem przerwy w dostawie ciepła są zaplanowane wcześniej prace na magistralnej sieci ciepłowniczej o średnicy 900 mm oraz 300 mm, które obejmują kompleksową wymianę rurociągów, armatury i kompensatorów w 2 komorach ciepłowniczych oraz prace budowlane zabezpieczające elementy konstrukcyjne komór ciepłowniczych.


Wymienione prace są niezbędne do ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii podczas ogrzewania mieszkań i dostaw ciepłej wody w sezonie grzewczym. Brak działań modernizacyjnych w okresie letnim mógłby zwiększyć ryzyko wystąpienia przerwy w dostawie, nie tylko ciepłej wody, ale również centralnego ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym.

Zakres prac i technologia wykonania nie pozwalają na podzielenie na etapy realizowane w odstępach czasowych. Również ze względu na ścisłą zabudowę Wilanowa, nie ma możliwości wykonania tymczasowych instalacji doprowadzających ciepłą wodę użytkową w czasie trwania prac.


Aby remont był jak najmniej dotkliwy dla Mieszkańców Wilanowa zaplanowano następujące środki:

● Modernizacja przeprowadzona jest w środku lata, kiedy nie ma potrzeby ogrzewania budynków,

● Remont odbywa się w szczycie sezonu wakacyjnego, kiedy wielu Mieszkańców przebywa na urlopie,

● Prace będą realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00,

● 19 z 54 budynków będzie miało przywróconą dostawę ciepła już po 4 dniach.


Wyłączenie dostaw ciepła odbywa się zgodnie z zapisami Umów Kompleksowych zawartych pomiędzy Veolią Energią Warszawa S.A. a Odbiorcami ciepła. Umowy przewidują, że zaplanowane wcześniej prace remontowe mogą być realizowane w okresie od 1 maja do 30 września, a maksymalny czas ich trwania to 14 dni. Informacja o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody została przekazana Odbiorcom, zgodnie z zapisami Umów Kompleksowych, 7 dni przed planowaną przerwą, tj. 20 lipca 2023 o 10:38.

Wszystkie zapisy Umów Kompleksowych z Odbiorcami zostały spełnione przez Veolię Energię Warszawa S.A.


Etapy prowadzonych prac:

1. Odkopanie sieci ciepłowniczej w miejscu realizacji prac,

2. Wyłączenie i odwodnienie sieci ciepłowniczej 900 mm o długości 2,5 km,

3. Demontaż rurociągów, armatury oraz kompensatorów w komorach ciepłowniczych o średnicach 900 mm i 300 mm,

4. Ponowne zamontowanie nowych rurociągów i innych urządzeń ciepłowniczych,

5. Prace budowlane związane z punktem stałym w komorach,

6. Nawodnienie i uruchomienie wcześniej wstrzymanej sieci ciepłowniczej,

7. Wznowienie dostaw ciepła do poszczególnych Odbiorców,

8. Montaż płyt stropowych komór i zasypanie sieci ciepłowniczej,

9. Odtworzenie nawierzchni.


Zarząd oraz Załoga Veolia Energia Warszawa S.A. przeprasza za wszelkie utrudnienia.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page