top of page
1100x175.png

Rusza największe polskie badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny 2021

Ilu Polaków ma wyższe wykształcenie? Jaki procent ludności w naszym kraju mieszka na wsi? Jak bardzo zwiększyła się liczba seniorów w Polsce w ostatnich dziesięciu latach? Ilu z nas żyje w nieformalnych związkach lub deklaruje odmienne wyznanie? Odpowiedzi na te pytania ma nam dostarczyć Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczął się 1 kwietnia.


Źródło: Dzielnica Wilanów
Źródło: Dzielnica Wilanów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to największe polskie badanie statystyczne. Przeprowadzane jest co 10 lat, a ostatni raz odbyło się w 2011 roku. Co więcej, w obecnym roku wypada 100-lecie pierwszego spisu przeprowadzonego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Tegoroczny spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września, czyli sześć miesięcy. Zebrane dane posłużą do celów naukowo-badawczych oraz zaktualizowania, przez organy państwowe, wiedzy o Polakach i ich potrzebach.


Celem spisu jest dostarczenie urzędom statystycznym szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności i miejscu jej zamieszkania, strukturze demograficznej i zawodowej, czy warunkach mieszkaniowych oraz sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Pytania dotyczą także relacji rodzinnych, statusu cywilnego, wykształcenia, wyznania, narodowości, stanu zdrowia oraz aktywności zawodowej ankietowanych osób. Na część pytań można uniknąć odpowiedzi, zaznaczając „Nie chcę odpowiadać na to pytanie". Każda osoba biorąca udział w spisie musi podać m.in. swoje imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia i numer PESEL.


Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przede wszystkim przez internet. Spisu można dokonać logując się na rządową stronę – https://spis.gov.pl/. Formularz dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Osoby, które nie mają w domu komputera lub dostępu do internetu, mogą zgłosić się do urzędu dzielnicy i tam skorzystać z punktu do samospisu internetowego. Jeśli metoda ta mimo wszystko jest dla kogoś niemożliwa do wykonania, to spis będzie dodatkowo przeprowadzany poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośrednio (jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą). W takich przypadkach dane zostaną wprowadzone do systemu przez wyznaczonych rachmistrzów. Skontaktować się z nimi można pod numerem telefonu (22) 279-99-99. Tożsamość rachmistrzów można zweryfikować korzystając z aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie gov.pl lub na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie (https://warszawa.stat.gov.pl/ ).


Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski. Obowiązuje on także osoby, które w czasie przeprowadzania spisu przebywają stale lub czasowo na terytorium Polski, a więc także polskich emigrantów oraz cudzoziemców. Odmowa wzięcia udziału w spisie grozi karą w wysokości do 5 tys. złotych, a podanie w nim nieprawdziwych informacji wiążę się z karą do dwóch lat pozbawienia wolności.


Udział w spisie mógłby okazać się niemożliwy do wykonania przez osoby głuche. Dlatego z inicjatywy Urzędu m.st. Warszawy w stolicy uruchomiono stanowisko samospisowe przystosowane do osób posługujących się polskim językiem migowym lub korzystających z systemu języka migowego. Punkt ten będzie czynny codziennie w Urzędzie m.st. Warszawy, przy ul. Kruczkowskiego 2, w godz. 9.00-15.00. Stanowisko znajduje się na parterze budynku, w sali obsługi Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Aby z niego skorzystać, należy wcześniej umówić się pod adresem e-mail: nsp2021@um.warszawa.pl.


Źródła:
Comments


bottom of page