top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Warszawiacy zapłacą za odpady według ilości zużytej wody

Od kwietnia opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Nowa metoda ma umożliwić kontrolowanie swojej miesięcznej stawki za śmieci.


Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa
Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa

Radni m.st. Warszawy przegłosowali zmiany w uchwale dotyczącej zmiany sposobu naliczania opłat za odpady dla mieszkańców stolicy. Nowa stawka wyniesie 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie. Dotyczy ona zarówno domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych, jak i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (a więc np. sklepów w kamienicy). Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku. W koszta nie będzie wliczana woda bezpowrotnie zużyta (np. podlewanie ogródka), którą będzie mierzona przez dodatkowy wodomierz. Nowa opłata uwzględnia jednak ilość zużytej wody technicznej (np. mycie klatek schodowych).


Według wyliczeń Miasta Stołecznego Warszawy, „przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5 m³, opłata wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe). 1 m³, to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się na ok. 20 pryszniców czy 25 prań w pralce”. Na nowym systemie zyskają więc przede wszystkim osoby mieszkające samotnie (zapłacą nawet mniej niż dotychczas) oraz takie, które oszczędnie korzystają z wody z kranu. Jednak rodziny wieloosobowe, posiadające Kartę Dużej Rodziny, mają zostać objęte przez miasto programem pomocowym.


„Przechodzimy na metodę „od wody”, ponieważ pozwala odzwierciedlić realną liczbę osób zamieszkujących lokal lub dom. Żadna z dopuszczalnych przez ustawę metod nie jest bezpośrednio powiązana z ilością produkowanych śmieci” – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. Nowa stawka opłat za śmieci dla mieszkańców Warszawy ma obowiązywać od kwietnia obecnego roku. „Przejście „na wodę” zapowiadaliśmy już w lutym tego roku. Kwiecień to data, do kiedy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość przygotowania się do nowego systemu rozliczeń” – dodaje Michał Olszewski. Ponadto nowa ustawa jednoznacznie określa, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach.


W nieruchomościach bez wodomierza lub w których brakuje danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, opłata zostanie naliczona według zasady: liczba mieszkańców pomnożona przez 4m³ wody (średnie miesięczne zużycie w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego) i stawkę 12,73 zł. Z kolei w domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych opłata będzie stała – 181,90 zł rocznie.


Opłatę należy wnieść do 28 dnia każdego miesiąca (od kwietnia). Właściciele budynków jednorodzinnych oraz zarządcy nieruchomości wspólnych, czyli m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powinni złożyć nową deklarację do 10 maja 2021 roku.


Jak informuje Miasto Stołeczne Warszawa, wszystkie środki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, a więc m.in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie tzw. PSZOK-ów (punktów, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z ich nieruchomości), utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci, usuwanie dzikich wysypisk oraz edukację ekologiczną.


Ponadto władze Warszawy poinformowały, że jeszcze w tym roku podpiszą umowę na budowę spalarni śmieci. Ma to pozwolić na uniezależnienie się od zewnętrznych firm, które zajmują się termiczną utylizacją odpadów oraz ograniczyć wydatki miasta. Nowa instalacja ma także zasilić stolicę w dodatkową energię cieplną i elektryczną.


Źródło:
コメント


1-1.tif
bottom of page