top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Plan zagospodarowania rejonu ulicy Pałacowej wyłożony do publicznych konsultacji

Warszawskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wyłożyło do publicznego wglądu plan miejscowy dla rejonu ul. Pałacowej w części wschodniej C. Konsultacje społeczne potrwają do 5 sierpnia.


Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Plan miejscowy ma określić, jak będzie można zagospodarować okolicę ulicy Pałacowej. Dokument ma informować jak mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. W przypadku tzw. części wschodniej C ul. Pałacowej urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję takiego projektu oraz udostępnili ją do publicznego wglądu.


Rejon ulicy Pałacowej obejmuje 117 hektarów. Został on podzielony przez urzędników na trzy części: południową A, centralną B oraz północną C. Radni Warszawy zdecydowali, że dla każdej z nich powstanie odrębny plan miejscowy. Obecnie dostępy plan miejscowy dotyczy części C, znajdującej się w północnej części podzielonego planu i obejmującej 36 hektarów. Strefa ta znajduje się więc pomiędzy Rezerwatem Przyrody Las Natoliński, ulicą Pałacową oraz ulicą Przyczółkową.


Teren ten jest obecnie niezabudowany, ale obowiązują na nim liczne uwarunkowania, zarówno konserwatorskie jak i środowiskowe. Miejsce to jest bowiem jednocześnie położone w otulinie rezerwatu przyrody oraz w obrębie Wilanowskiego Parku Kulturowego. Jak informuje Warszawskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, rejon ten ma być pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi publiczne i infrastrukturę komunikacyjną i techniczną.


I tu do głosu dochodzą mieszkańcy Warszawy, a w szczególności Wilanowa, ponieważ urzędnicy ogłosili konsultacje społeczne w sprawie rejonu ul. Pałacowej w części wschodniej C. Swoje uwagi i pomysły można zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line (dyskusja odbędzie się na platformach YouTube oraz Zoom 23 czerwca o godz. 17). Na stronie Warszawskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego można znaleźć z kolei formularze do zgłaszania uwag w sprawie rejonu ul. Pałacowej. Tam też można zapoznać się z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego. Swojego uwagi i propozycje mogą zgłaszać wszyscy chętni, a każda sprawa ma być rozpatrywana indywidualnie. Na stronie dostępne są także szczegółowe informacje dotyczące projektu. Rozmowy potrwają do 5 sierpnia.


Źródło:


1-1.tif
bottom of page