top of page
letnie warsztaty kulinarne w wilanowie (1).png

Jak głosować w wyborach samorządowych?W wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia wyborcy będą wybierać wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz radnych gmin powiatów i sejmików wojewódzkich. Mieszkańcy Warszawy będą również głosować w wyborach do rad dzielnic. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.


W Warszawie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania – jedną w głosowaniu na prezydenta miasta i po jednej w głosowaniu do rady miasta i sejmiku wojewódzkiego oraz  kartę w wyborach do rady dzielnicy.


Zgodnie z kodeksem wyborczym, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce przy nazwisku kandydata, który został skreślony z listy.


Uwaga! W wyborach radnych w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej kolejności.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


1-1.tif
bottom of page