top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Jedyne w Wilanowie przedszkole dla Dzieci Wysoko Wrażliwych, czyli jakich?

Teraz Wilanów: Skąd pomysł na przedszkole, które zajmuje się dziećmi z wysoką wrażliwością?

Przedszkole Reksio: Nasze przedszkole jest dość nową placówką na mapie Wilanowa i to, na co zwróciliśmy uwagę, to rozmowy z rodzicami, gdzie często padały słowa: moje dziecko jest bardzo wrażliwe.

TW: Bardzo wrażliwe, czyli jakie?

PR: Czyli inaczej wysoko wrażliwe. Wrażliwość emocjonalna jest cechą wrodzoną. Wysoko Wrażliwe Dziecko (WWD) - z angielskiego High Sensitive Person (HSP) – wyróżnia się specyficznym temperamentem oraz funkcjonowaniem układu nerwowego. Jego wyjątkowa wrażliwość może w przyszłości stać się dużym atutem. I tak właśnie na to patrzymy!

Od małego trzeba wzmacniać dzieci w pozytywny sposób, dawać im poczucie, że wierzymy w ich możliwości i dostrzegamy mocne strony (jednocześnie pracując nad tym, co sprawia im trudność).


TW: Tylko dlaczego zwróciliście uwagę na takie dzieci; czy jest to powszechna cecha czy jednak nowe spojrzenie na tą tematykę?

PR: Wysoka wrażliwość charakteryzuje około 20% społeczeństwa. WWD wcale nie są rzadkością w grupie przedszkolnej. Prawdopodobieństwo, że w grupie znajdzie się przynajmniej jeden przedszkolak, dla którego zwykłe (z pozoru) czynności czy zdarzenia mogą być powodem stresu, jest więc spore.


TW: Takie dzieci, czyli jakie?

PR: Dzieci wysoko wrażliwie zwykle mają bogate słownictwo, są kreatywne, a powierzone im zadania starają się wykonać nadzwyczaj starannie.

Dlatego zamieniamy pozorne minusy na atuty, czyli np:

• Dziecko bojaźliwe = skoncentrowane: maluch przed podjęciem decyzji często zastanawia się, czy jest ona bezpieczna. Dzięki temu uczy się logicznego, przyczynowo - skutkowego myślenia.

• Dziecko płaczliwe = empatyczne, czyli maluch, który pokazuje, że mają jakąś potrzebę i jest wrażliwy na nastroje innych. W przyszłości będzie tworzyć relacje oparte na tolerancji i zrozumieniu dla drugiego człowieka.


TW: Czy to oznacza, iż WWD jest cechą temperamentu, a nie zaburzeniem? I czy praca

z wrażliwymi dziećmi, zwłaszcza grupowa, jest wyzwaniem?

PR: Dokładnie tak. Świadoma praca polega na zapewnieniu warunków, w których dzieci wysoko wrażliwe będą miały możliwość rozwijać swój potencjał. Zatem nie jest to wyzwanie, to raczej nasza misja!


TW: Jak realizuje tą misję Przedszkole Reksio?

PR: Nasze przedszkole przygotowało się na to w wieloraki sposób:

1. Dobrze wyposażone sale, w tym sala sensoryczna

2. Kompetentny personel: przeszkoleni wychowawcy, którzy cały czas się dokształcają w zakresie tematyki WWD oraz pedagog specjalny, psycholog, terapeuta sensoryczny.

3. Współpraca projektowa, z wyższą szkołą z Lublina, w zakresie prowadzenia dzieci WWD.

4. Dobrany program zajęć dodatkowych: trening umiejętności społecznych, zajęcia z autoprezentacji i budowania pewności siebie, czy też terapia integracji sensorycznej itd.TW: Jak zorganizowaliście pracę w przedszkolu Reksio

by zapewnić optymalne warunki rozwoju dla WWD?

PR: Najważniejszy jest początek, czyli ADAPTACJA: podążamy za dzieckiem i dajemy mu dokładnie tyle czasu ile potrzebuje. W dobie pandemii temat zapomniany i zepchnięty na margines. A organizacja, to nasze zasady:

1. Zajęcia w podgrupach; w ten sposób umożliwiamy dziecku przełamywanie strachu i obaw przed innymi dziećmi.

2. Akceptujemy dziecko takie, jakim jest; nie krytykujemy jego wrażliwości i gwałtownych reakcji.

3. Uczymy dzieci określania emocji i tego, że każdy ma prawo do ich odczuwania (również negatywnych).

4. Zauważmy i doceniamy wysiłki dziecka oraz cechy odróżniające go od innych - większą kreatywność, staranność wykonania zadania itd.


TW: Podsumowując: jakim przedszkolem jest Reksio?

RP: Reksio, to miejsce, do którego dziecko codziennie rano biegnie z ochot ą i uśmiechem. Tu dzieci są wysłuchane. Na równi z edukacją jest przyjazna atmosfera i otwarty dialog, kontakt z dziećmi i ogrom pracy włożony w rozwój umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej. Wszystkie konflikty, niedopowiedzenia, nieścisłości komunikacyjne mediujemy w duchu NVC. Dbamy o relacje i dobre samopoczucie, by każdy miał świadomość, że może na nas liczyć!


Niepubliczne Przedszkole reksio i Przyjaciele

aleja rzeczypospolitej 20/U4 02-972 warszawa, tel.: +48 510 480 260

https://przedszkole-reksio.waw.pl/

Comentarios


1-1.tif