top of page
Baner Teraz Wilanów.gif

Nie ma chętnych do pomiaru spalin w tunelu pod Ursynowem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi ponownie ogłosić przetarg na wykonawcę pomiaru spalin w tunelu pod Ursynowem, należącym do Południowej Obwodnicy Warszawy. W poprzednim przetargu padła tylko jedna oferta, ale okazała się niezgodna z wymaganiami.


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Tunel pod Ursynowem to ostatnia nieukończona część Południowej Obwodnicy Warszawy. Jednym z wymogów do jego otwarcia jest dokonanie pomiaru spalin wydobywających się z wyziewów tegoż tunelu. Niestety przetarg wszczęty z końcem 2020 roku nie zakończył się sukcesem. Jedyną ofertę w postępowaniu złożył Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, ale okazało się, że nie spełnia ona wymagań postawionych w przetargu. Jednostka ta nie posiadała certyfikacji lub akredytacji zgodnej z ustawą Prawo ochrony środowiska, co uniemożliwiło przeprowadzenie przez nią badań.


„Ponownie ogłaszamy przetarg na wykonawcę, który dokona pomiarów dotyczących jakości powietrza atmosferycznego w obszarze realizowanej drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów” – przekazała rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska. Zadaniem nowego wykonawcy będzie zebranie danych z wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu (gdzie badania mają być prowadzone przez rok) oraz z okolic tzw. portali (które mają być badane przez minimum 70 dni w roku). Jak dodała Małgorzata Tarnowska – „dane będą dotyczyły emisji i stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego oraz benzenu”.


Analiza wyników badań może znacznie wpłynąć na decyzję o założeniu filtrów powietrza przy tunelu pod Ursynowem, czego lokalni mieszkańcy domagają się od lat. GDDKiA wyznaczyła termin składania ofert na 13 kwietnia 2021 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w II kwartale obecnego roku. W związku z tym, oraz innymi poważnymi problemami w budowie spowodowanymi przez pandemię koronawirusa, termin ukończenia budowy tunelu, wyznaczony także na II kwartał 2021 roku, jest ponownie zagrożony. Tunel pod Ursynowem jest ostatnim nieukończonym fragmentem Południowej Obwodnicy Warszawy.


Źródło:Comments


1-1.tif