top of page

Rusza pomoc dla seniorów


Źródło: UM Warszawa

Stołeczne władze rozpoczęły prace nad dokumentem „Polityka senioralna m.st. Warszawy”. Ma on określić, jakie działania skierowane do seniorów miasto będzie podejmować w najbliższych latach. Zgodnie z zapowiedzią dokument ma być kluczowy dla Strategii Rozwoju Miasta Warszawa 2030 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Warszawa 2030.


Dokument będzie tworzony przy współudziale przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z seniorami. Przedstawiciele konkretnych organizacji zostaną zaproszeni podczas poszczególnych etapów prac, w zależności od aktualnie opracowywanej tematyki. "Prace nad dokumentem „Polityka senioralna m.st. Warszawy” pozwolą lepiej dostosować ofertę Miasta do oczekiwań starszych mieszkańców stolicy" - dodaje wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.


Prace nad dokumentem już się rozpoczęły - podczas warsztatów przedstawiciele miasta i reprezentanci warszawskich seniorów określili, jakie obszary powinna obejmować polityka senioralna i w jaki sposób przyczyni się do kształtowania kolejnych miejskich dokumentów.


Źródło:

https://um.warszawa.pl/-/warszawa-rozpoczyna-prace-nad-polityka-senioralna

Comments


bottom of page