top of page

Wilanów jednym z największych beneficjentów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych


Źródło: MPWiK Warszawa
Źródło: MPWiK Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie planuje do 2028 roku zrealizować w stolicy ponad 2 tys. zadań inwestycyjnych, na które przeznaczy 4,7 mld zł. Prace te są częścią Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028. Obejmą wykonanie bądź wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę nowych i modernizację istniejących już obiektów tej infrastruktury. W efekcie w Warszawie ma powstać 1 411 km nowej sieci, w tym 780,9 km sieci wodociągowej oraz 630,1 km sieci kanalizacyjnej. MPWiK planuje także zadbać o niezawodność dostaw wody i odbioru ścieków oraz kontynuować budowę alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.


Prace będą prowadzone w każdej dzielnicy Warszawy, ale największa rozbudowa infrastruktury podziemnej planowana jest w Wilanowie. Jest to związane z ciągłym powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych i lokali usługowych w tej okolicy. Dlatego Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 zakłada realizację aż 119 inwestycji w dzielnicy Wilanów. Budowa kanalizacji lub wodociągów przewidziana jest m.in. w ulicach: Prętowej, Ledóchowskiej, Ruczaj, Rosochatej, Zdrowej, Przyczółkowej, Kostki-Potockiego oraz Przekornej. Łącznie w latach 2021-2028 w Wilanowie ma powstać 18,6 km sieci wodociągowej oraz 42,5 km sieci kanalizacyjnej. Ich szacowane koszta to odpowiednio 14,4 mln zł oraz 33,3 mln zł.


Aktualny spis inwestycji realizowanych przez MPWiK Warszawa w poszczególnych dzielnicach:


Źródło:


Kommentare


bottom of page